RAOUL WALLENBERGSKOLAN I UPPSALA FOKUSERAR PÅ MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅR

Bild från när kuben stod på De Geergymnasiet i Norrköping 2017

Den 23 januari anländer en 27 kubikmeter stor kub i stål med rättigheten “Rätten till en rättvis behandling” till Raoul Wallenbergskolan i Uppsala. I samband med det sker en invigningsceremoni med sång och bandklippning. Med hjälp av Raoul Wallenberg Academys Kubprogram ska eleverna lära sig mer om mänskliga rättigheter och mänskliga skyldigheter.

Vi tycker att vår rättighet, Rätten till rättvis behandling, ger oss ett brett område att arbeta med. Rättvis behandling omfattar så mycket. Dessutom passar det våra ledord, ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft, och Raoul Wallenbergs värderingar, säger Annelie Hammarström, lärare, Raoul Wallenbergskolan.

”Kubprogrammet - Varje människa kan göra skillnad” består av 30 stycken stora svarta kuber i stål, varje kub representerar en av de 30 mänskliga rättigheterna. Kuberna fördelas på skolor i Sverige och utomlands och med hjälp av dem ska eleverna lära sig mer om de mänskliga rättigheter. Det är första året som Raoul Wallenbergskolan i Uppsala är med i Kubprogrammet.

Raoul Wallenbergskolan i Uppsala har redan börjat arbetet med Kuben under höstterminen med värderingsövningar. På vårterminen kommer skolan ha en temavecka med årskurs 8 och 9 då de tar in Ung företagsamhet som ska driva en produktutveckling utifrån teveformatet Draknästet, där företagare i Uppland agerar jury och eleverna utvecklar produkter med vår mänskliga rättighet (rätten till rättvis behandling) som utgångspunkt.

Under våren kommer vi att ha en valbar fördjupningskurs där eleverna får lära sig om Raoul Wallenberg och mänskliga rättigheter och sedan göra egna filmer utifrån detta, säger Annelie Hammarström.

Tillsammans med kuberna får skolan pedagogiskt material som ska inspirera eleverna att på ett kreativt sätt tolka den mänskliga rättighet de fått ansvar för. På Raoul Wallenbergskolan i Uppsala får respektive ämneslärare bestämma hur de vill använda materialet i sitt ämne.

OM KUBPROGRAMMET

  • Det finns 30 mänskliga rättigheter och därmed 30 fysiska kuber som delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest, Paris och New York.
  • Var och en av kuberna representerar en artikel i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.
  • Kuberna kommer att förflyttas från skolorna till Kungsträdgården i Stockholm i samband med Raoul Wallenbergs dag, där alla 30 kuber samlas och ställs ut för allmänheten den 30 augusti till 1 september 2018.
  • År 2017 deltog 30 skolor och 8 000 elever i Kubprogrammet.
  • Kuben är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.

KONTAKTPERSONER

Raoul Wallenberg Academy är en religiöst och politiskt oberoende insamlingsstiftelse. Vi agerar i Raoul Wallenbergs anda och stödjer unga att hitta modet att göra skillnad. Det gör vi genom att erbjuda verktyg, kunskap och inspiration. Raoul Wallenberg Academy arbetar sedan 2001 med att stödja morgondagens ledare att hitta modet att göra skillnad.

Läs mer på hemsidan www.raoulwallenberg.se

Om oss

Raoul Wallenberg Academy är en politiskt och religiöst oberoende insamlingsstiftelse som rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar