RÄTTEN TILL EN NATIONALITET I FOKUS FÖR NOVA ACADEMY

Artikel nr 15: Rätten till en nationalitet

Med hjälp av en 27 kubikmeter stor kub i stål ska elever på Nova Academy i Simrishamn lära sig mer om mänskliga rättigheter och mänskliga skyldigheter. Det är andra året som skolan är med i Raoul Wallenberg Academys Kubprogram. I år ska de jobba med “Rätten till en nationalitet”. Kuben kommer till skolan den första februari.

Vår Behavioral klass årskurs 1 kommer jobba med kuben under våren. Eleverna kommer styra mycket över hur den ska se ut och vad den ska fyllas med. Vi kommer bland annat jobba med nyanlända ungdomar som i högsta grad påverkas av frågor kring nationalitet och medborgarskap, säger Jens Bodin lärare på Nova Academy.

Skolan planerar en invigning av kuben i Museiträdgården på Österlens Museum runt 1 maj. Där kommer den sedan stå och visas upp för allmänheten under hela sommaren fram till att den transporteras upp till Stockholm i augusti. I augusti kommer hela klassen åka upp och delta i utställningen i Kungsträdgården.

”Kubprogrammet - Varje människa kan göra skillnad” består av 30 stycken stora svarta kuber i stål, varje kub representerar en av de 30 mänskliga rättigheterna. Kuberna fördelas på skolor i Sverige och utomlands. Tillsammans med kuberna kommer pedagogiskt material som ska inspirera ungdomarna att på ett kreativt sätt tolka den mänskliga rättighet de fått ansvar för.

Kubprogrammet syftar till att få elever att engagera sig i de mänskliga rättigheterna på ett insiktsfullt och kreativt sätt, säger Philip Hjalmarsson, projektledare på Raoul Wallenberg Academy.

OM KUBPROGRAMMET

  • Det finns 30 mänskliga rättigheter och därmed 30 fysiska kuber som delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest, Paris och New York.
  • Var och en av kuberna representerar en artikel i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.
  • Kuberna kommer under våren att stå på respektive skola för att sedan förflyttas till Kungsträdgården i Stockholm i samband med Raoul Wallenbergs dag, då alla 30 kuber samlas och ställs ut för allmänheten den 30 augusti till 1 september 2018.
  • År 2017 deltog 30 skolor och 8 000 elever.
  • Kuben är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.

KONTAKTPERSONER

Raoul Wallenberg Academy är en religiöst och politiskt oberoende insamlingsstiftelse. Vi agerar i Raoul Wallenbergs anda och stödjer unga att hitta modet att göra skillnad. Det gör vi genom att erbjuda verktyg, kunskap och inspiration. Raoul Wallenberg Academy arbetar sedan 2001 med att stödja morgondagens ledare att hitta modet att göra skillnad.

Läs mer på hemsidan www.raoulwallenberg.se

Om oss

Raoul Wallenberg Academy är en politiskt och religiöst oberoende insamlingsstiftelse som rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar