RÄTTEN TILL HEDER OCH ANSEENDE I FOKUS FÖR SPÅNGA GYMNASIUM

Rätten till heter och anseende, artikel nr 12 i FN:s stadgar om mänskliga rättigheter.

SVERIGES STÖRSTA SKOLPROGRAM INOM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

”Kubprogrammet - Varje människa kan göra skillnad” består av 30 stora svarta kuber för mänskliga rättigheter. Kuberna fördelas på skolor i Sverige och utomlands. Däribland Spånga gymnasium som ska arbeta med “Rätten till heder och anseende”. Med hjälp av en 27 kubikmeter stor kub i stål ska eleverna lära sig mer om mänskliga rättigheter och mänskliga skyldigheter. Den 15 januari anländer kuben till Spånga gymnasium.

Tillsammans med kuberna kommer pedagogiskt material som ska inspirera ungdomarna att på ett kreativt sätt tolka den mänskliga rättighet de fått ansvar för. Var och en av kuberna representerar en artikel i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.

–Spånga gymnasium är med för fjärde året. De senaste tre åren har jag arrangerat resor till Polen då vi besökt Förintelsens platser. För våren finns planer på en temadag, ytterligare aktivitet på temat att #göraskillnad samt en invigning av kuben, säger läraren Fredrik Brohlin.

Det finns 30 mänskliga rättigheter och därmed 30 fysiska kuber som delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest, Paris och New York. År 2017 deltog 30 skolor och 8 000 elever. Kuben är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.

Kuberna kommer under våren att stå på respektive skola för att sedan förflyttas till Kungsträdgården i Stockholm i samband med Raoul Wallenbergs dag, då alla 30 kuber samlas och ställs ut för allmänheten den 30 augusti till 1 september 2018.

KONTAKTPERSONER

Fredrik Brohlin, lärare Spånga gymnasium, 0709-950 440, fredrik.brohlin@edu.stockholm.se

Philip Hjalmarsson, projektledare Raoul Wallenberg Academy, 070-4210787, philip.hjalmarsson@rwa.se

Raoul Wallenberg Academy är en religiöst och politiskt oberoende insamlingsstiftelse. Vi agerar i Raoul Wallenbergs anda och stödjer unga att hitta modet att göra skillnad. Det gör vi genom att erbjuda verktyg, kunskap och inspiration. Raoul Wallenberg Academy arbetar sedan 2001 med att stödja morgondagens ledare att hitta modet att göra skillnad.

Läs mer på hemsidan www.raoulwallenberg.se

Om oss

Raoul Wallenberg Academy är en politiskt och religiöst oberoende insamlingsstiftelse som rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar