Så här pratar du medmänskligt ledarskap i klassrummet

Idag är det 73 år sedan Raoul Wallenberg försvann. I samband med hans minnesdag startar Raoul Wallenberg Academy ett digitalt experiment, ”The Raoul Wallenberg Algorithm”, som i realtid läser av tonen bland världens ledare på Twitter. Syftet är att lyfta vikten av ett medmänskligt ledarskap. Tillsammans med verktyget kommer en lärarhandledning för gymnasiet. Den passar framförallt lektioner i samhällskunskap och engelska och är utformad för att möta målen i läroplanen och lärarnas värdegrundsuppdrag.

– Vi hoppas att det här leder till många viktiga samtal i många klassrum i Sverige och i världen. På nätet kan varje människa göra stor skillnad, säger Sarah Scheller verksamhetsansvarig på Raoul Wallenberg Academy.

Verktyget The Raoul Wallenberg Algorithm analyserar tweets från 300 av världens främsta ledare, opinionsbildare och makthavare i realtid, detta med hjälp av IBM:s AI, Watson. I verktyget visas en 3D glob som skiftar färg beroende på vilka tweets världens ledare sänder ut, där en varm glob symboliserar en medmänsklig värld och en kall glob står för en omänsklig värld. Temperaturen visas sedan på en Raoul-skala mellan -100 och 100.

Med hjälp av sju lektionstips kan du som gymnasielärare använda verktyget i klassrummet och moderera samtal om ledarskap och medmänsklighet med dina elever. Lektionstipsen finns på både svenska och engelska, de är kopplade till läroplanerna i samhällskunskap och engelska.

Använd hashtag #warmupourglobe. Då bidrar du till en varmare ton på nätet och visar att varje människa kan göra skillnad. Du kan även nominera en ung förebild genom vår utmärkelse Ungt Kurage som delas ut årligen till unga som med små resurser gjort stor medmänsklig skillnad. Genom Ungt Kurage lyfter Raoul Wallenberg Academy goda exempel på morgondagens ledare.


LÄRARFORTBILDNING – KURS PÅ FOLKUNIVERSITETET

Målet med The Raoul Wallenberg Algorithm och lektionstipsen är att fler unga ska diskutera hur vi är mot varandra och inspirera till en vilja att göra skillnad. Under våren erbjuder Raoul Wallenberg Academy en kurs för lärare på Folkuniversitetet som ska stärka det arbetet.. Kursen är för dig som vill utveckla värdegrundsarbetet kopplat till de globala målen 2030.

Anmäl dig till kursen här. 

Raoul Wallenberg Academy är en religiöst och politiskt oberoende insamlingsstiftelse som i Raoul Wallenbergs anda ger gymnasieungdomar utbildning i ledarskap. Vår verksamhet är gratis för ungdomar och sker i samarbete med skolor och kommuner i hela Sverige. Våra program stärker unga förebilder att med civilkurage och handlingskraft skydda våra mänskliga rättigheter.

Läs mer på hemsidan www.raoulwallenberg.se

Om oss

Raoul Wallenberg Academy är en politiskt och religiöst oberoende insamlingsstiftelse som rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar