Sarah Scheller rankas som en av Sveriges 75 främsta kvinnliga unga ledare

Report this content

För tredje året i rad är Sarah Scheller, generalsekreterare för Raoul Wallenberg Academy, framröstad som en av de 75 främsta unga kvinnliga ledarna i Sverige av fackförbundet Ledarna. Gemensamt för alla 75 kvinnor på listan är att de gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap.

Sarah Scheller generalsekreterare, fotograferad av Sanna SjöswärdBAKGRUND I NÄRINGSLIVET

Sarah Scheller har en bakgrund som ekonom och arbetade på H&M innan hon aktivt sökte sig till Raoul Wallenberg Academy (RWA). Med ett stort intresse för organisationen började hon som oavlönad praktikant, vilket ledde till en tjänst som projektledare för skolprogrammet Kuben för mänskliga rättigheter innan hon fick rollen som generalsekreterare år 2016. Med bakgrund i näringslivet är Sarah skicklig på att hitta call to actions, skapa lyckade samarbeten och och redovisa resultat.

GENERALSEKRETERARE I EN ICKE-HIERARKISK ORGANISATION

Sarah har varit med och drivit igenom organisationsformen teal på Raoul Wallenberg Academy – det vill säga skapat den chefslösa organisation som vi är idag. RWA:s verksamhet handlar om självledarskap, ens inre kompass, styrkor, värderingar och vi lever med detta som en del av vår organisationskultur. 

Som generalsekreterare för en chefslös organisation ställs det höga krav på att Sarah - som ändå är ytterst ansvarig inför styrelsen - kan släppa kontrollen och visa tillit till att alla medarbetare kan ta ansvar, fatta beslut och leda sig själva i sitt arbete. Samtidigt visar Sarah att hon finns där som stöd. Det är en svår balansgång som Sarah klarar av bra. Hon är även en visionär samt bra på att inspirera både internt och externt.

EN ORGANISATION MED STOR TILLVÄXT 

På bara tre år har antalet anställda mer än dubblerats, från sex till femton heltidsanställda. Även budgeten har dubblerats på denna tid. Trots stor förändring har vi behållit organisationens interna kultur med fokus på självledarskap, samtidigt som vi behållit en tydlig gruppkänsla och gemenskap.

OM LISTAN

Genom att lyfta fram goda exempel och inspiratörer som också är unga och kvinnor, vill Ledarna förändra bilden av vem som får vara chef. Listan på unga kvinnliga ledare i chefspositioner har presenterats i fjorton år i rad. Se hela listan här: www.ledarna.se/fkl

MER LÄSNING

KONTAKT: Martina Högberg, kommunikatör, martina.hogberg@rwa.se

OM RAOUL WALLENBERG ACADEMY

Att agera mot orättvisor är lika viktigt då som nu som alltid. Raoul Wallenberg Academy rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media