Simrishamns prisade lärare vinner även hem en kub för mänskliga rättigheter

Report this content

Lea Almén, lärare i svenska, retorik, sociologi, etnicitet och kulturmöten på Nova Academy i Simrishamn mottog priset “Årets Eldsjäl 2020” på Lärargalan igår. Alla pristagare är framröstade av elever i hela landet och priset delas ut av Stiftelsen Lärargalan för att hylla lärare och skapa förebilder. Förutom utmärkelsen “Årets Eldsjäl” vinner Lea Almén en 3 x 3 x 3 meter kub för mänskliga rättigheter till sin skola som därmed får delta gratis i Raoul Wallenberg Academys skolprogram Kuben under ett år.

Eleverna skriver i sin motivering bland annat “Lea Almén har förmågan att inspirera. Hon är en eldsjäl med ett unikt perspektiv som är ovärderligt”. Även kollegan Jens Bodin vittnar om att Lea ger allt i sin undervisning, att hon har stora planer även inom kurser hon aldrig haft innan och alltid knyter ihop undervisningen med händelser ur verkligheten.
 

Lea Almén lyfter fram samverkan som en framgångsfaktor. 

“Eldsjäl kan man inte bli själv. Ensam gör man inte stor skillnad. Det är inte en ensam bragd utan framgången har med samarbeten mellan lärare på skolan att göra och hur vi kommunicerar med varandra.” 


Elevpåverkan - att få unga att känna att de kan påverka i samhället

“Det är viktigt att elever får känna att de kan påverka omvärlden”, säger Lea och skolans elever har verkligen varit med och påverkat i Simrishamn. Lea har tillsammans med andra lärare som en del av undervisningen uppmuntrat elever att skicka in förslag till förändringar till kommunen. Kommunen hade aldrig varit med om något liknande när de fick alla förslag och besökte skolan för att möta och lyssna på eleverna istället för att besvara varje förslag skriftligt.

Bild p kuben med artikel 20 I Raoul Wallenberg Academys kubprogram“Då var jag ju tvungen att uppmärksamma det i undervisningen. Ordentligt.” Lea Almén

 

Skolan har även uppmärksammat den segregering i Simrishamn som bland annat skedde i samband med flyktingvågen 2015. Eleverna kände mycket solidaritet och ville inkludera de nyanlända men hade inte verktygen. Skolan startade ett integrationsprojekt som blev en del av arbetet med Kuben och den tilldelade rättigheten “Rätten till en nationalitet”det året: elever på olika skolor intervjuade varandra, spelade in det och gjorde podcasts. 

Kollegan Jens Bodin säger: “Har man en eldsjäl som Lea kan man få mycket gjort”.
 

Fortsatt arbete med kuben

Skolan Nova Academy har redan varit med i Kubprogrammet i fyra år; priset innebär att de även kommer att medverka året 2021/2022 men då kostnadsfritt. Både Lea och kollegan Jens Bodin vittnar om att kubprogrammet är något som engagerar elever. Det är ett gemensamt utforskande och införlivande av mänskliga rättigheter på skolan. Avslutningen i programmet innebär en gemensam utställning av alla kuber i Kungsträdgården i Stockholm och på Nova Academy har det betytt mycket för eleverna att delta i detta och möta andra som arbetat med mänskliga rättigheter. Det skapar en känsla av att de deltar i ett större solidaritetsprojekt.

I år (2020/2021) arbetar Nova Academy med artikel 20 i FN:s stadga om de mänskliga rättigheterna: Rätten till fredliga möten. En väldigt aktuell fråga i denna tid med spridningen av Covid 19, då människor enbart kan mötas med respekt inför särskilt upprättade riktlinjer, större sammanslutningar ställs in och även då skolor använde sig av distansundervisning under våren. Tidigare år har de jobbat med Rätten att inte torteras, Rätten till en nationalitet och Rätten till arbete.OM LÄRARGALAN

I år delades priser ut för femte året. På grund av pandemin producerades Lärargalan som ett tv-program. Programmet Lärargalan 2020 sändes på SVT2 den 22 november kl 20:00 och finns på UR Play.

  • Om inte landets lärare kan komma till oss så får vi komma till dem. I en orange skolbil hälsar Mark Levengood på årets fantastiska lärare i årets program, skriver Lärargalan på sin hemsida.

Beata Kull grundade Lärargalan 2016 för att hylla lärare och skapa förebilder. Med en prisutdelning lyfts framgångar inom skolan fram och det viktiga arbete som alla landets lärare gör synliggörs. Elever i hela Sverige är med och påverkar genom att nominera lärare till priserna. Utöver prisutdelningen verkar Stiftelsen Lärargalan för att stärka lärarkåren genom fortbildningar, nätverksträffar, opinionsbildning, kontakt med landets elever och kontakt med näringslivet.


OM KUBPROGRAMMET

  • Det finns 30 mänskliga rättigheter och därmed 30 fysiska kuber. Var och en av kuberna representerar en artikel i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.

  • Kuberna delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest, Madrid, New York och Paris. Detta sker i samarbete med Svenska institutet. Läs mer här.
  • Kuberna placeras på respektive skola under våren. Skolorna får även pedagogiskt material som ska inspirera ungdomarna.
  • Alla 30 ställs ut för allmänheten i Stockholm i samband med Raoul Wallenbergs dag, den 27 augusti.
  • År 2019 deltog 11 500 elever. 2020 har varit ett minst sagt annorlunda år. Skolorna har fått bedriva distansundervisning med allt vad det för med sig i form av både psykisk och fysisk ohälsa och en hel del olika mänskliga rättigheterna som utmanas. Den stora utställningen blir av även denna gång! Bara formen är ännu okänd. 
  • Kuben är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.
     

KONTAKT:

Martina Högberg, kommunikatör, martina.hogberg@rwa.se

OM RAOUL WALLENBERG ACADEMY

Att agera mot orättvisor är lika viktigt då som nu som alltid. Raoul Wallenberg Academy rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Prenumerera

Media

Media