SKINNSKATTEBERG INVIGER KUB FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Foto: Erik Cronvall

Den 19 januari anländer en 27 kubikmeter stor kub i stål med rättigheten “Rätten till likhet inför lagen” till Klockarbergsskolan i Skinnskatteberg. Samma dag anordnar skolan en invigning för Kuben.Med hjälp av kuben ska eleverna under våren lära sig mer om mänskliga rättigheter och mänskliga skyldigheter. Det är första gången Klockarbergsskolan i Skinnskatteberg deltar i Raoul Wallenberg Academys Kubprogram.

Klockarbergsskolan kommer att arbeta åldersövergripande – alla klasser från förskoleklass upp till årskurs nio kommer att vara med och arbeta med Kuben. Skolan vill göra eleverna medvetna om att alla kan göra skillnad och lyfta fram olika kulturer och bakgrunder i och med Kuben.

–Vi ska sätta ihop en elevkommitté som elever i skolan har fått ansöka till. Kommitén kommer att vara av stor vikt när vi driver projektet framåt. Vi kommer att utgå från elevernas tankar och ideer i arbetet med vår rättighet Rätten till likhet inför lagen, säger Birgitta Löwencrantz, rektor för Klockarbergsskolan.

”Kubprogrammet - Varje människa kan göra skillnad” består av 30 stycken stora svarta kuber i stål, varje kub representerar en av de 30 mänskliga rättigheterna. Kuberna fördelas på skolor i Sverige och utomlands och med hjälp av dem ska eleverna lära sig mer om de mänskliga rättigheter. Det är första året som Klockarbergsskolan är med i Kubprogrammet.

Den stora invigningen kommer att ske i slutet av maj, då Kuben ska vara inredd och klar. Kuben kommer sedan att förflyttas till Kungsträdgården i Stockholm i samband med Raoul Wallenbergs dag, där alla 30 kuber samlas och ställs ut för allmänheten den 30 augusti till 1 september 2018.

Tillsammans med kuberna får skolan pedagogiskt material som ska inspirera eleverna att på ett kreativt sätt tolka den mänskliga rättighet de fått ansvar för.

–Det är inspirerande hur Klockarbergsskolan vill använda Kuben som mötesplats för hela skolans samtal kring mänskliga rättigheter. Man tar mänskliga rättigheter för givet i Sverige, syftet med Kuben är att får elever att reflektera över det och engagera sig. Vi välkomnar Klockarbergsskolan in i Sveriges största skolprogram för mänskliga rättigheter och ser fram emot att följa arbetet, säger Philip Hjalmarsson, projektledare på Raoul Wallenberg Academy.

OM KUBPROGRAMMET

  • Var och en av kuberna representerar en artikel i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.
  • Det finns 30 mänskliga rättigheter och därmed 30 fysiska kuber som delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest, Paris och New York.
  • År 2017 deltog 30 skolor och 8 000 elever.
  • Kuben är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.

KONTAKTPERSONER

Raoul Wallenberg Academy är en religiöst och politiskt oberoende insamlingsstiftelse. Vi agerar i Raoul Wallenbergs anda och stödjer unga att hitta modet att göra skillnad genom att erbjuda verktyg, kunskap och inspiration. Raoul Wallenberg Academy arbetar sedan 2001 med att stödja morgondagens ledare att hitta modet att göra skillnad.

Läs mer på hemsidan www.raoulwallenberg.se

Om oss

Raoul Wallenberg Academy är en politiskt och religiöst oberoende insamlingsstiftelse som rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar