SKOKLOSTERS KUB SKICKAS TILL STOCKHOLM FÖR UTSTÄLLNING

Bild på kuber på ett lastbilsflak. Från utställningen av kuber 2018.

Engagemanget hos eleverna på Raoul Wallenbergskolan i Skokloster fortsätter. Det är andra året som skolan är med i Raoul Wallenberg Academys skolprogram “Kuben” kring mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter. I år ska de fokusera på en annan rättighet än tidigare år - artikel 22: “Rätten till ett människovärde”. Deras arbete kring rättigheten visas upp i Kungsträdgården i Stockholm 29/8.

Raoul Wallenberg Academys ”Kubprogrammet - Varje människa kan göra skillnad” består av stora svarta kuber i stål där varje kub representerar en av de 30 mänskliga rättigheterna. Kuberna fördelas på skolor i Sverige och utomlands. Tillsammans med kuberna kommer ett pedagogiskt material som ska inspirera ungdomarna att på ett kreativt sätt tolka den mänskliga rättighet de fått ansvar för, och därefter inreda kuben med sina alster.

Elevstyrt arbete

På skolan finns en elevgrupp som har hand om planeringen. Medlemmarna i gruppen går i årskurs 4 till 6 och är mycket engagerade och positiva till rättigheten. Deras mål är att involvera alla klasser från förskolan upp till årskurs 6.

Rätten till ett människovärde, att alla människor har lika mycket rättigheter, är väldigt viktigt för skolan. Alla klasser i skolan har fått varsin svart kartong att inreda utifrån rättighet nr 22.

Alla elever på skolan får något gemensamt i och med kuben. Vi tyckte att arbetet med kuben var bra i fjol men vi vill ändå göra en annorlunda kub i år, säger Catharina Björklund, lärare på Raoul Wallenbergskolan.

UTSTÄLLNING I KUNGSTRÄDGÅRDEN

Den 29 augusti samlas alla kuber (totalt 34 stycken i Sverige) samt elever och lärare från hela Sverige i Kungsträdgården. Det blir en viktig mötesplats mellan skolor och allmänheten, samt ett ställningstagande för våra mänskliga rättigheter. Utställningen invigs den 29 augusti kl 10:00 på stora scenen. Det blir ett program där några av elevernas arbeten kring mänskliga rättigheter kommer att lyftas på scen, dansuppträdanden och tal av unga förebilder. Utställningen är öppen för allmänheten 30 och 31 augusti klockan 10-18.

OM KUBPROGRAMMET

  • “Kuben - Varje människa kan göra skillnad” arrangeras av Raoul Wallenberg Academy och är ett program för skolor.
  • Kubprogrammet består av 34 kuber för mänskliga rättigheter fördelade på skolor i Sverige. Med hjälp av en 3x3x3 meter stor kub i stål har eleverna lärt sig mer om de mänskliga rättigheterna och våga göra skillnad.
  • Tillsammans med kuberna har skolorna fått ta del av pedagogiskt material som ska inspirera ungdomarna att på ett kreativt sätt tolka den mänskliga rättighet de fått ansvar för och därefter inreda kuben med sina alster. Var och en av kuberna representerar en artikel i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.
  • Kuberna delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest, Madrid, New York och Paris. Detta sker i samarbete med Svenska institutet. Läs mer här.
  • Kuberna har under hösten 2018 och våren 2019 varit fördelade på respektive skola. I samband med Raoul Wallenbergs dag förflyttas alla kuber till Kungsträdgården i Stockholm och ställs ut för allmänheten 29 till 31 augusti.
  • En kub är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.

Att agera mot orättvisor är lika viktigt då som nu som alltid. Raoul Wallenberg Academy rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Om oss

Raoul Wallenberg Academy är en politiskt och religiöst oberoende insamlingsstiftelse som rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Prenumerera

Media

Media