Sluta fråga unga “Hur går det i skolan?”. Fråga istället hur de mår och vad de drömmer om.

Report this content

I 20 år har Raoul Wallenberg Academy utbildat unga i ledarskap i olika samarbeten, däribland Mgruppen, Sveriges Elevkårer och Ashoka Nordic. Under denna tid har vi sett en tendens att fler unga vill engagera sig i positiv samhällsförändring, men att de många gånger saknar tillgång till expertis, nätverk, självförtroende och verktyg. Samhället går därmed miste om ungas möjligheter och förändringsvilja.

Samtidigt får vi ofta höra från vuxna att unga behöver utbilda sig, engagera sig och ta eget ansvar osv. Vi har frågat unga i vårt nätverk vad de behöver från vuxna för att se sig själva som ledare i att skapa den positiva förändring de vill se i världen. De svarade: 

“[Jag behöver]stöd och någon som lyssnar. Som inte bara försöker uttrycka sina åsikter utan verkligen kan lyssna aktivt. Sen måste man inte komma överens, men iallafall kunna diskutera och hjälpa.”

“Det absolut viktigaste för mig är att de delar med sig av sin erfarenhet, samtidigt som de lyssnar till mina tankar.“

 

Den vanligaste frågan som vuxna ställer till unga är hur det går i skolan. Vad tycker unga om det?

“Jag skulle vilja att de frågade- Hur mår du?”
“Jag skulle hellre vilja att vuxna visar ett intresse för mitt eller andra ungas välmående och hälsa men också drömmar och visioner.”
“[...]en fråga som visar att de lyssnar på mig skulle vara bättre.”

Nu är det dags att kroka arm! Oavsett om du är lärare, kommunanställd, pedagog, fritidsledare, syskon, förälder, mor-/farförälder, tränare, granne eller aktör i ekosystemet kring unga så vill vi kraftsamla med DIG för att tillsammans stötta och stärka unga. Hör av dig till Raoul Wallenberg Academy på info@rwa.se så ingår du i vårt nätverk.  

 

Tre saker som du kan göra:

  • Fråga inte “hur det går i skolan” utan fråga istället vad drömmer du om och vad kan jag bidra med för att du ska nå din dröm? 

  • Bjud in unga i beslutsfattande!

  • Bli en aktör i ungas liv! Om du inte är en del av ekosystemet kring unga idag - hur kan du bli det? Har du någon ung person i din närhet? Eller träffar du någon i din yrkesroll? Nästa gång du träffar en ungdom, kan du då visa extra intresse för den och dess engagemang?

Vill du lära dig mer om ungas behov? Tillsammans med Ashoka Nordic delar vi med oss av våra insikter i rapporten “Changemaker experience”. Du hittar rapporten här.

 

Michael Wernstedt
Talesperson, arbetande styrelseledamot
Raoul Wallenberg Academy 
michael.wernstedt@rwa.se
 

KONTAKT: Martina Högberg, kommunikatör, martina.hogberg@rwa.se

OM RAOUL WALLENBERG ACADEMY

Att agera mot orättvisor är lika viktigt då som nu som alltid. Raoul Wallenberg Academy rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media