YTTRANDEFRIHET I FOKUS FÖR JÄRFÄLLA GYMNASIUM

Kub nr 19 - Rätten till yttrandefrihet

Den 16 januari anländer en 27 kubikmeter stor kub i stål med rättigheten “Rätten till yttrandefrihet” till Järfälla gymnasium. Med hjälp av kuben ska eleverna lära sig mer om mänskliga rättigheter och mänskliga skyldigheter. Fokus för skolan kommer att ligga på yttrandefrihet och det arbetet startar redan veckan efter i januari då Jack Werner, en av grundarna av Viralgranskaren, besöker skolan.

Den 24 januari kommer Jack Werner (journalist, bloggare, föreläsare) och diskuterar yttrandefrihet och sociala medier för eleverna i aulan. Under våren kommer Kuben att ingå i våra samarbeten mellan olika program och språkintroduktion, säger Kerstin Ellenfors på Järfälla gymnasium.

”Kubprogrammet - Varje människa kan göra skillnad” består av 30 stycken stora svarta kuber i stål, varje kub representerar en av de 30 mänskliga rättigheterna. Kuberna fördelas på skolor i Sverige och utomlands. Det är andra året som Järfällagymnasiet är med i Kubprogrammet (skolans namn var Mälargymnasiet tidigare).

Tillsammans med kuberna kommer pedagogiskt material som ska inspirera ungdomarna att på ett kreativt sätt tolka den mänskliga rättighet de fått ansvar för.

OM KUBPROGRAMMET

  • Det finns 30 mänskliga rättigheter och därmed 30 fysiska kuber som delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest, Paris och New York.
  • Var och en av kuberna representerar en artikel i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.
  • Kuberna kommer under våren att stå på respektive skola för att sedan förflyttas till Kungsträdgården i Stockholm i samband med Raoul Wallenbergs dag, då alla 30 kuber samlas och ställs ut för allmänheten den 30 augusti till 1 september 2018.
  • År 2017 deltog 30 skolor och 8 000 elever.
  • Kuben är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.

KONTAKTPERSONER

Raoul Wallenberg Academy är en religiöst och politiskt oberoende insamlingsstiftelse. Vi agerar i Raoul Wallenbergs anda och stödjer unga att hitta modet att göra skillnad genom att erbjuda verktyg, kunskap och inspiration. Raoul Wallenberg Academy arbetar sedan 2001 med att stödja morgondagens ledare att hitta modet att göra skillnad.

Läs mer på hemsidan www.raoulwallenberg.se

Om oss

Raoul Wallenberg Academy är en politiskt och religiöst oberoende insamlingsstiftelse som rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar