Delårsrapport januari-juni 2019

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl. 08.00 CET.

Ratos bolagsportfölj växer men projektnedskrivningar påverkade resultatet i andra kvartalet

  • Projektnedskrivningar i HENT påverkade resultatet för bolagsportföljen negativt med -133 MSEK
  • Nettoomsättningen för bolagsportföljen uppgick till 7 096 MSEK (6 495), en ökning med 9% organiskt
  • EBITA, exklusive IFRS 16, uppgick till 670 MSEK (802)
  • För rullande 12 månader uppgick vinsten i bolagsportföljen till 768 MSEK (1 069)
  • Rörelseresultat enligt IFRS uppgick till 674 MSEK (837)

Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-505 583 56 strax före klockan 10.00. Telefonkonferensen websänds på www.ratos.se där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt. Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.se.

Stockholm den 16 augusti 2019
Jonas Wiström
VD

För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD, 08-700 17 00
Peter Wallin, CFO, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98 


Om Ratos:
Ratos är ett investeringsbolag som utvecklar onoterade medelstora bolag med bas i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar utveckling i bolagen. Ratos är börsnoterat och investerar kapital från egen balansräkning och har därmed en flexibel ägarhorisont. Ratos 12 bolag är indelade i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt sysselsätter bolagen cirka 12 300 medarbetare.

Taggar:

Om oss

Ratos är en bolagsgrupp uppdelad i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi gör det möjligt för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.

Prenumerera

Dokument & länkar