Delårsrapport januari-juni 2019

Report this content

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl. 08.00 CET.

Ratos bolagsportfölj växer men projektnedskrivningar påverkade resultatet i andra kvartalet

  • Projektnedskrivningar i HENT påverkade resultatet för bolagsportföljen negativt med -133 MSEK
  • Nettoomsättningen för bolagsportföljen uppgick till 7 096 MSEK (6 495), en ökning med 9% organiskt
  • EBITA, exklusive IFRS 16, uppgick till 670 MSEK (802)
  • För rullande 12 månader uppgick vinsten i bolagsportföljen till 768 MSEK (1 069)
  • Rörelseresultat enligt IFRS uppgick till 674 MSEK (837)

Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-505 583 56 strax före klockan 10.00. Telefonkonferensen websänds på www.ratos.se där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt. Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.se.

Stockholm den 16 augusti 2019
Jonas Wiström
VD

För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD, 08-700 17 00
Peter Wallin, CFO, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98 


Om Ratos:
Ratos är ett investeringsbolag som utvecklar onoterade medelstora bolag med bas i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar utveckling i bolagen. Ratos är börsnoterat och investerar kapital från egen balansräkning och har därmed en flexibel ägarhorisont. Ratos 12 bolag är indelade i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt sysselsätter bolagen cirka 12 300 medarbetare.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar