Elektrikern som fick nog - årets Isabellestipendiat!

Efter många yrkesverksamma år bestämde sig elektrikern Karolina Dahl för att inte längre vika sig för de stereotypa normerna som råder i branschen. För modet att stå upp för sig själv och andra kvinnor på sin arbetsplats och för inspirationen hennes yrkesval sprider tilldelades idag Karolina Dahl 2017 års stipendium på Hem, villa & bostadsrättsmässan i Stockholm.

Att vara en välrenommerad yrkesperson i sin bransch kräver erfarenhet och kunskap. Att vara en välrenommerad yrkesperson som ifrågasätter strukturer i sin bransch kräver mod. Allt detta har årets Isabellestipendiat elektrikern Karolina Dahl visat prov på. Efter att ha tröttnat på att mötas av kvinnoförnedrande klotter och machoattityder i vardagen valde hon att sätta fingret på problemen och skapa diskussion på sin arbetsplats. Samtal som nu har givit ringar på vattnet och skapat grund för ett viktigt förändringsarbete.

Isabellestipendiets grundare och juryns ordförande tycker att Karolina är en person helt i stipendiets anda.

– Att komma framåt och förändra handlar ofta om att se mönstren och framförallt synliggöra dem. Karolina gör precis detta. Hon är inte rädd för att vara obekväm för rättvisans skull, för att försöka få människor och företag runt henne att ändra sig till det bättre. Oerhört inspirerande!, säger Isabelle.

Juryns motivering

Med stort rättvisepatos, kraft och mod har hon visat att gamla normer och ojämlikhet inte hör hemma i byggbranschen. Hon är en väl ansedd, trygg och erfaren elektriker som inte bara utför sitt arbete med bravur, utan också tar sitt medmänskliga ansvar för ett hållbart samhälle där inkludering och tolerans är avgörande byggstenar. På dessa grunder är Karoline Dahl en stor inspiration och 2017 års självklara Isabellestipendiat.

Karolina själv känner sig hedrad av att bli uppmärksammad för sitt arbete.

– Hantverkarbranschen behöver förebilder av samtliga kön och personer som tycker jämlikhet är en självklarhet. Idag finns det gott om unkna traditionella värderingar hos individer på byggena som inte är förenliga med samhället utanför. Att lyfta fram kvinnor genom Isabellestipendiet kan ge fler perspektiv på att vi existerar och har rätt att må bra som hantverkare. Och jag är stolt att

vara del av den processen, säger Karolina Dahl.

Antalet nominerade var 397 stycken. Som alltid delas stipendiet ut i samarbete med Rättviseförmedlingen.

2017 års jury:

Brita Zackari, programledare och författare
Isabelle McAllister, designer & kreatör. Instiftare av Isabellestipendiet Gill Edgar, målarlärling
Julia Ohlström, projektledare Rättviseförmedlingen
Pirre Starrin, snickare & tv-profil
Mackan Nylén, snickare & tv-profil
Therese Marteleur, målare och 2016 års Isabellestipendiat. Charlotta Gren, chef verksamhetsutveckling, JM Entreprenad

Varför ett Isabellestipendium?

I Sverige är 99% av alla hantverkare inom byggsektorn män*. För att uppmuntra fler kvinnor att utbilda sig och uppmärksamma de som redan är verksamma inom branschen, startade inredaren och programledaren Isabelle McAllister Isabellestipendiet, 2011. Stipendiet på 20 000 kronor, delas ut på Hem, villa & bostadsrättsmässan i Stockholm, och är ett samarbete mellan den ideella föreningen Rättviseförmedlingen och Isabelle McAllister. Stipendiet delas ut den 12 oktober på Hem, villa & bostadsrättsmässans pressfrukost.

Rättviseförmedlingen – en modern folkrörelse

Den ideella föreningen Rättviseförmedlingen startade mars 2010. Idag samarbetar över 100 000 personer i sociala medier för att ideellt hjälpa projekt, organisationer och medier att hitta kompetens. Rättviseförmedlingens arbete går ut på att – med hjälp av efterlysningar och tips – lyfta fram kompetens som tenderar att hamna i skymundan. På detta sätt tar vi konkreta och konstruktiva steg för att korrigera skevheter som bygger på stereotypa föreställningar om bland annat kön, ursprung och fysiska förutsättningar.

*Statistik är hämtad från fackförbundet Byggnads.

Presskontakt:

Isabellestipendiet: Isabelle McAllister, 073-984 55 69, isabelle@isabelle.se

Pressbilder: Isabellestipendiet.se
Rättviseförmedlingen: Julia Ohlström, julia@rattviseformedlningen.se

Tack till 2017 års sponsorer:

Beckers, Peab, Ikano Bostad, Svensk Byggtjänst och Hem, villa & bostadsrätt