Beslut om riktad konvertibelemission till Brofund Group AB

Raybaseds styrelse har den 19 augusti 2019, i kraft av den extra bolagsstämmans bemyndigande, beslutat genomföra en riktad emission, av ett tvåårigt konvertibellån, till Brofund Group AB om 5 000 000 kr till 5,0 procents ränta. Konverteringskursen är 1,85 SEK. 

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Almquist
VD, Raybased AB (publ)  
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com
   


Lennart Olving                                   
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)                                                            
Telefon: +46 703 19 48 00                            
lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, kyla, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida
IoT-tjänster. Raybased gör fastigheter smarta, enkelt. www.raybased.com
Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2019.
 

Taggar:

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag som erbjuder trådlösa tjänster för effektiv och användarvänlig fastighetsförvaltning. Tjänsterna bygger på användarvänlighet, visualisering och ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation och datainhämtning. Mjukvaruplattformen Raybased 2Way tillgängliggör data från fastigheten och från externa system direkt till fastighetsägarens olika system och applikationer. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift öka lönsamheten, minska miljöpåverkan och förenkla vardagen för fastighetsägare. Bolagets aktie är listad på Nordic Growth Market (NGM). www.raybased.com

Prenumerera

Dokument & länkar