Kommuniké från extra bolagsstämma i Raybased AB (publ)

Lennart Olving, styrelseordförande i Raybased AB, redogjorde för bakgrunden till beslutsförslagen på den extra bolagsstämman.

Vid stämman fattades följande beslut:

  • Emission av konvertibler.

Vid dagens stämma godkändes enhälligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av konvertibler.

För mer information, v v  se Kallelse till extra bolagsstämma distribuerad 2019-07-30, alternativt kontakta:

Jonas Almquist  
VD, Raybased AB (publ) 
Telefon: +46 702 58 38 88 
jonas.almquist@raybased.com  

Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)

Telefon: +46 703 19 48 00 
lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, kyla, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida
IoT-tjänster. Raybased gör fastigheter smarta, enkelt. www.raybased.com 
Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

Taggar:

Om oss

Raybased Holding AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera

Dokument & länkar