Raybased Proptech AB, dotterbolag till Raybased AB, bildat

Raybased Proptech AB har bildats som dotterbolag till Raybased AB i enlighet med den extra bolagsstämmans beslut den 30 oktober 2018 och information i PM daterade 10 september, 1 oktober och 29 oktober 2018. 

Raybaseds verksamhet och immateriella tillgångar kommer att överföras till Raybased Proptech AB till marknadsvärde, se pressmeddelande 29 oktober 2018. Detta värde har uppskattats till 40 MSEK.
Techstars initiala investering i Raybased Proptech AB förväntas därmed genomföras inom kort.

”Det är fantastiskt roligt att vi nu gått i mål med denna process och att Techstars inom kort kommer in som verkliga delägare i företaget. Techstars kommer aktivt att bidra till Raybaseds tillväxt på flera olika plan, såsom experter på att kommersialisera företag, genom kapitalanskaffning och som ingång på den nordamerikanska marknaden", säger Jonas Almquist VD för både Raybased AB och Raybased Proptech AB.

Under hösten 2018 deltog Raybased i ett av Techstars globalt attraktiva acceleratorprogram.
Till förra årets program sökte 650 deltagare varav Raybased var ett av de 10 företag som antogs.

Techstars
är en av världens mest välrenommerade acceleratorer, som skapat närmare 10 miljarder dollar i värde genom att gå in som aktiva delägare. Bolaget har en bred expertis och ett väletablerat, världsomspännande nätverk inom start ups och bolag i en tidig kommersialiseringsfas, som är baserade på tekniska innovationer. Techstars grundare och deras team skapar kontakt med andra entreprenörer, experter, mentorer, alumni, investerare, ledare och företagspartners, som alla hjälper de delägda bolagen att växa och bli framgångsrika.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Almquist                                                                                  
VD, Raybased AB (publ)                                                                                  
Telefon: +46 702 58 38 88                                                            
jonas.almquist@raybased.com


Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, kyla, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybased gör fastigheter smarta, enkelt. www.raybased.com
Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com 

Taggar:

Om oss

Raybased Holding AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera

Snabbfakta

Raybased Proptech AB har bildats som dotterbolag till Raybased AB i enlighet med den extra bolagsstämmans beslut den 30 oktober 2018 och information i PM daterade 10 september, 1 oktober och 29 oktober 2018.
Twittra det här

Citat

Det är fantastiskt roligt att vi nu gått i mål med denna process och att Techstars inom kort kommer in som verkliga delägare i företaget. Techstars kommer aktivt att bidra till Raybaseds tillväxt på flera olika plan, såsom experter på att kommersialisera företag, genom kapitalanskaffning och som ingång på den nordamerikanska marknaden
Jonas Almquist VD för både Raybased AB och Raybased Proptech AB