Sista dag för handel med Raybased BTA 1

Raybased AB (publ) har under maj 2018 genomfört en företrädesemission, varvid 5 467 548 aktier emitterats, vilket tillfört bolaget 13 395 492,60 SEK före emissionskostnader om beräknat 2,5 MSEK
Registrering av de nya aktierna har nu skett hos Bolagsverket. Efter registreringen ökar det totala antalet aktier i Raybased från 7 970 289 aktier till 13 437 837 st och aktiekapitalet ökar från 1 195 543,35 SEK till 2 015 675,55 SEK.

Den 18 juli 2018 är sista dag för handel med BTA 1 (Betald Tecknad Aktie 1) och stoppdag hos Euroclear för Raybased BTA 1 är den 20 juli 2018. Leverans av nya aktier till VP-konton och depåer kommer att ske den 24 juli 2018.

BTA 2 kommer att omvandlas till nya aktier så snart BTA 1 omvandlats till nya aktier. Sista dag för handel och stoppdag för BTA 2 kommer att meddelas senare.

För mer information, vänligen kontakta:
Lennart Olving                               
CEO, Raybased AB                                                     
Tel: +46 725-486 688                   
E-post:
lennart.olving@raybased.com                    

Om Raybased AB 

Raybased AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

www.raybased.com

Om oss

Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera