Sista handelsdagen med Raybased Holding AB på Spotlight Stock Market

Som tidigare meddelats kommer Raybased Holding AB att byta noteringsplats till
NGM Nordic SME.

Idag, fredagen den 21/8 blir sista dagen för handel med aktien på Spotlight Stock Market.

Aktien kommer att avregistreras på Spotlight Stock Market efter handelsdagens slut den 21 augusti och noteras på NGM Nordic SME den 24 augusti 2020. För aktieägare i Raybased Holding innebär detta ingen skillnad mot tidigare, aktien behåller samma kortnamn (RBASE) och samma ISIN‐kod (SE0007698121). Aktieägare behöver således inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist                                                            
VD, Raybased AB (publ)                  
Telefon: +46 702 58 38 88                         

jonas.almquist@raybased.com   

Fredrik Brodin
Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 708 88 66 65

fredrik.brodin@raybased.com 

 

Om Raybased Holding AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag som erbjuder trådlösa tjänster för effektiv och användarvänlig fastighetsförvaltning. Tjänsterna bygger på användarvänlighet, visualisering och ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation och datainhämtning. Mjukvaruplattformen Raybased 2Way tillgängliggör data från fastigheten och från externa system direkt till fastighetsägarens olika system och applikationer. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift öka lönsamheten, minska miljöpåverkan och förenkla vardagen för fastighetsägare.

www.raybased.com

Om oss

Raybased Holding AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

Prenumerera

Dokument & länkar