Assistansreformen stryps smygvägen

Det är uppseendeväckande att regeringen ger Försäkringskassan direktiv som i praktiken innebär att en rättighetslag stiftad av riksdagen ska tolkas mer restriktivt, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

Regeringen föregriper den aviserade utredningen av LSS genom att i regleringsbrev till Försäkringskassan ge myndigheten i uppdrag att ”bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”.

- Det är uppseendeväckande att en självständig myndighet ges regeringsdirektiv som i praktiken innebär att en rättighetslag stiftad av riksdagen ska tolkas mer restriktivt, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Dessutom är det märkligt att regeringen lägger besparingskrav på den personliga assistansen innan man ens har låtit utredningen ta reda på vad kostnadsökningen beror på.

Det var strax före jul som regleringsbrevet beslutades utan någon egentlig uppmärksamhet. Men nu ifrågasätts lämpligheten i att regeringen detaljreglerar myndighetens tillämpning av lag, men också vad regeringen egentligen vill med den kommande utredningen av LSS och personlig assistans.

- Vi oroas av att regeringen redan innan man har tillsatt utredningen så tydligt signalerar att man vill göra besparingar på det här området, säger Maria Persdotter. Det finns en mängd brister i hur LSS tillämpas idag, men de bristerna består snarare i att barn och unga med funktionsnedsättning inte får sina behov tillgodosedda.

Maria Persdotter

förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar,

Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, e-post maria.persdotter@rbu.se , telefon 0722-50 88 31

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning. Läs mer på www.rbu.se

Om oss

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning. Läs mer på www.rbu.se

Media

Media

Citat

Det är uppseendeväckande att regeringen ger Försäkringskassan direktiv som i praktiken innebär att en rättighetslag stiftad av riksdagen ska tolkas mer restriktivt
Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar