Citat

Utredningsdirektivens fokus på kostnadsbegränsning rimmar illa med den uttalade ambitionen att alla verkligen ska få sina behov tillgodosedda. Det är inte seriöst att beställa besparingar inom personlig assistans innan man ens vet vad kostnadsökningen beror på.
Maria Persdotter, förbundsordförande RBU
Assistansreformen är en fantastisk frihetsreform, både för barn och vuxna. Den behöver inte ytterligare smutskastning av ansvarig myndighetschef
Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
- Självklart ska all form av kriminalitet stoppas, men det riktigt allvarliga problemet är hur LSS och personlig assistans urholkats på senare tid.
Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.
Vissa landsting använder de statliga pengar de får för att finansiera insatsen till sin ordinarie verksamhet och erbjuder inte Råd och Stöd. Det är allvarligt att statliga pengar som skulle gå till detta hamnar i landstingens svarta hål
Maria Persdotter, förbundsordförande i Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.
Det är uppseendeväckande att regeringen ger Försäkringskassan direktiv som i praktiken innebär att en rättighetslag stiftad av riksdagen ska tolkas mer restriktivt
Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Det är skrämmande siffror, men bekräftar tyvärr det vi redan visste. Att många av våra barn och unga aldrig får en chans i skolan
Agnetha Mbuyamba
Det är tydligt att mer resurser måste till. Kunskapsnivån hos lärare och rektorer om barns olika förutsättningar och behov måste också höjas. Vi kommer nu att kontakta ansvariga politiker och tjänstemän. Ett av våra mål är kontinuerlig kompetensutveckling för skolans personal och en förstärkt lärar- och rektorsutbildning
RBU:s skolombudsman Annica Nilsson