Ny rapport: Stora brister i skolan för barn med rörelsehinder

Barn med rörelsehinder får inte det särskilda stöd de behöver i skolan, föräldrarna får kämpa för tillräckliga resurser och de underkänner pedagogernas kompetens. Det visar RBU:s nya rapport ”Skolad eller spolad?”.

Var tredje barn med rörelsehinder får inte det särskilda stöd i skolan som barnet behöver. Knappt hälften av föräldrarna upplever att deras barn får rätt stimulans för att utvecklas optimalt i skolan. Och fler än hälften av föräldrarna har i hög utsträckning varit tvungna att arbeta för att barnet ska få tillräckliga resurser i skolan. Det visar Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomars (RBU) nya rapport ”Skolad eller spolad?” som presenteras idag.

­– Det är skrämmande siffror, men bekräftar tyvärr det vi redan visste. Att många av våra barn och unga aldrig får en chans i skolan, säger RBU:s förbundsordförande Agnetha Mbuyamba.

Barnen tvingas tidigt förstå att de innebär kostnader och problem. Föräldrarna får höra att de inte ska ha så höga förväntningar på sina barn. Och alltför många föräldrar upplever sitt barns skolgång som en meningslös transportsträcka, en förvaringsplats med verksamhet på förskolenivå.

– Jag har hört så många föräldrar berätta om sina barns skolsituation. Nu är det dags att samhället visar att dessa missförhållanden inte accepteras, säger Agnetha Mbuyamba.

Två av fem föräldrar tycker inte att den pedagogiska personalen har bra kompetens för att tillgodose barnets behov i skolan. Knappt hälften av barnen har bra möjlighet att delta på idrottsdagar. Föräldrar vittnar om hur deras barn utestängs från idrottslektioner och gemensamma aktiviteter.

– Det är tydligt att mer resurser måste till. Kunskapsnivån hos lärare och rektorer om barns olika förutsättningar och behov måste också höjas. Vi kommer nu att kontakta ansvariga politiker och tjänstemän. Ett av våra mål är kontinuerlig kompetensutveckling för skolans personal och en förstärkt lärar- och rektorsutbildning, säger RBU:s skolombudsman Annica Nilsson.

RBU:s rapport bygger på en enkät där närmare 400 föräldrar till barn med rörelsehinder har svarat på frågor om barnens skolsituation.

För mer information:

Förbundsordförande: Agnetha Mbuyamba, 070 664 46 85, agnetha.mbuyamba@rbu.se
Skolombudsman: Annica Nilsson, 070 727 48 47, annica.nilsson@rbu.se
www.rbu.se

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder och i förbundet finns en rad olika diagnoser och diagnosgrupper, bland annat cerebral pares (cp), adhd, ryggmärgsbråck, hydrocefalus, medfödd benskörhet (oi), muskelsjukdomar, Prader-Willis syndrom, kortväxthet, plexus brachialis-skada och flerfunktionshinder. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning. Vi erbjuder medlemmarna stöd, gemenskap och information samtidigt som vi driver påverkansfrågor ur ett barn- och familjeperspektiv.

Taggar:

Om oss

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning. Läs mer på www.rbu.se

Dokument & länkar

Citat

Det är skrämmande siffror, men bekräftar tyvärr det vi redan visste. Att många av våra barn och unga aldrig får en chans i skolan
Agnetha Mbuyamba
Det är tydligt att mer resurser måste till. Kunskapsnivån hos lärare och rektorer om barns olika förutsättningar och behov måste också höjas. Vi kommer nu att kontakta ansvariga politiker och tjänstemän. Ett av våra mål är kontinuerlig kompetensutveckling för skolans personal och en förstärkt lärar- och rektorsutbildning
RBU:s skolombudsman Annica Nilsson