Träning för barn med rörelsehinder stoppas i Stockholm

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholm har den 16 oktober fattat ett beslut som innebär att barn med rörelsehinder från nästa år inte längre kommer att kunna träna sin motorik med metoden konduktiv pedagogik. Detta innebär att omkring trehundra barn med cp-skador och deras föräldrar förlorar möjligheten att välja vilken träningsform som passar bäst.

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, har många av de drabbade barnen bland sina medlemmar, och flera av dem har tränat tiotals år enligt metoden konduktiv pedagogik. RBU:s förbundsordförande Agnetha Mbuyamba är kritisk till beslutet att begränsa valfriheten:
- Det är obegripligt att landstingsledningen i Stockholm kan fatta ett beslut som faktiskt minskar valfriheten när det gäller träningsmetoder för barn och unga med rörelsehinder. I alla andra sammanhang talas det om vikten av fritt val och patientmakt, men här tycks det inte vara viktigt, säger Agnetha Mbuyamba.

I Moderaternas idéprogram antaget förra året står att (sidan 7) ”den gemensamma finansieringen av välfärden får aldrig stå i kontrast till egenmakt. Personlig integritet, eget inflytande och individuell anpassning måste gälla även för de tjänster och den trygghet vi betalar för gemensamt. Egenmakten ska garanteras genom lagstiftning och tydliga regler, men i praktiken upprätthålls den bäst genom mångfald och valfrihet”.
- Jag undrar hur Filippa Reinfeldt (M), som är sjukvårdslandstingsråd och högst ansvarig för beslutet att dra in den konduktiva pedagogiken, förklarar hur detta bidrar till mångfald och valfrihet, säger Agnetha Mbuyamba. Våra barns habilitering behöver stärkas på alla sätt och det gör man inte genom att begränsa utbudet. Det måste finnas utrymme för flera aktörer och alternativ, avslutar Agnetha Mbuyamba.


RBU Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar - Ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder. Läs mer på www.rbu.se

Taggar:

Dokument & länkar