Vem har rätt till hjälpmedel?

Välkommen till ett seminarium om hjälpmedel som Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arrangerar tillsammans med Riksdagens handikappforum.

Välkommen till ett seminarium om hjälpmedel som Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arrangerar tillsammans med Riksdagens handikappforum.

Seminariet kommer att inledas med en presentation av RBU:s årsrapport 2013: ”Hjälpmedel var god dröj
Efter presentationen följer en paneldiskussion under ledning av Bengt Westerberg och med representanter för riksdagspartierna.

Hjälpmedel är nödvändiga för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett liv som andra och vara aktiva i samhället. Därför måste hjälpmedelsförskrivningen utgå från den enskildes behov och inte begränsas av var i Sverige han eller hon bor. Principen om inga merkostnader på
grund av funktionsnedsättning måste också få fullt genomslag på hjälpmedelsområdet.

Hjälpmedel för barn kräver dessutom särskild kompetens både vad gäller barns utveckling, och hur hjälpmedel bäst kan anpassas till barnets individuella behov och fungera i ett barns vardag För att barn med funktionsnedsättningar ska kunna vara aktiva precis som andra barn måste de också få rätt till fritidshjälpmedel till en kostnad som är jämförlig med vad andra barn får betala för motsvarande fritidsaktiviteter.

Anmälan
Eftersom seminariet hålls i riksdagen krävs föranmälan. Anmäl dig senast den 21 november. Antalet platser är begränsat.
Anmälan via denna länk https://dinkurs.se/19886

För ytterligare information kontakta: Henrik Petrén, förbundsjurist, 08- 08-677 73 07, 0708-89 75 44

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.  Läs mer på www.rbu.se

Taggar:

Om oss

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning. Läs mer på www.rbu.se