Här är finalisterna till Reach for Change Inkubator 2020

Report this content

Efter en tuff och lång urvalsprocess har nu 10 finalister med innovativa lösningar som gör livet bättre för barn och unga valts ut till Reach for Change Förinkubator. Motverka utanförskap, fysisk aktivitet samt trygghet är årets teman på de sociala innovationerna. Förinkubatorn startar på torsdag, löper under hösten och är en förberedelse inför jury-pitchen i oktober. Därefter avgörs det vilka som går vidare och blir nästa års Change Leaders i Reach for Change Inkubator.

– Vi ser en större geografisk spridning i år jämfört med tidigare vilket vi är väldigt glada för. Vi vill att fler ska nås av de möjligheter som socialt entreprenörskap bidrar till, och med årets finalister ser vi stor potential till det. Det ska bli spännande att följa entreprenörernas utveckling fram till jury-dagen, säger Nicklas Wallberg Sverigechef Reach for Change. 

Med tre starka teman i fokus, sträcker sig årets lösningar från fysiska och digitala mötes- och samlingsplatser som inspirerar, stöttar samt utbildar, till tjänster som förenklar möjligheten för socialtjänsten och företag att stötta utsatta barn i samhället. 

Den ideella organisationen Reach for Change jobbar varje år med att hitta och identifiera nya sociala entreprenörer som har lösningar på de främsta utmaningarna för barn och unga. I år har 10 personer gått vidare och ska under hösten coachas och förberedas med syftet att kunna presentera sina lösningar för en extern jury som består av Tele2, Roschier, Kinnevik, Rädda Barnen, Hugo Stenbecks Stiftelse och Vinnova. Därefter väljer juryn ut 1-3 personer som utnämns till Change Leaders i Reach for Change Inkubator. Under 1-5 år får Change Leaders stöd i tre olika former; finansiellt, kapacitetsbyggande samt nätverk.

DE 10 FINALISTERNA TILL REACH FOR CHANGE FÖRINKUBATOR ÄR: 

1. Mårten Granlund, Under Kevlaret 
En stödverksamhet av killar för killar för att motverka psykiskt ohälsa. 

2. Emelie Emanuelsson & Marie Ideström, Introduce a Girl to Engineering Day
En plattform för att skapa möten mellan unga tjejer och företag för att skapa kännedom & intresse för ingenjörsyrket. 

3. Niclas Wennerlund, Bara Vanlig 
Motverkar utanförskap för barn och ungdomar med funktionsvariation genom opinionsbildning samt genom att erbjuda en träningsmetod som främjar självkänsla, gemenskap och självbestämmande. 

4. Louise Hammarbäck Miranda, PACS - Protection & Action for Children’s Rights in Sport 
Utbildar barn, lagledare och idrottsföreningar i barns rättigheter och kroppslig integritet för att aktivera barnkonventionens artiklar inom idrottsrörelsen och förebygga sexuella övergrepp inom idrottsvärlden.

5. Nour Habib, Trygg Rätt 
Inspirerar och vägleder ungdomar som vill lämna kriminalitet till trygga och meningsfulla sysselsättningar. 

6. Jenny Lindström Beijar, Our Normal
En plattform för att bryta utanförskap för barn med funktionsvariationer genom kontaktförmedling mellan familjer och opinionsbildning för att skapa mer inkluderande besöksmål och aktiviteter.

7. Tobias Wernius & Rolf Skjöldbrand, Go Speak Up
En plattform som ger en röst till barn och unga för att synliggöra mobbning, rasism och andra former av trakasserier i skolan. 

8. Anna Tuomas, Fenomenala 
Information, rådgivning samt konkret support till familjer med barn & unga med särskilda behov samt särbegåvade barn & unga för att dessa ska få det stöd de har rätt till i skolan och vardagen. 

9. Yousef El-Hallah, Placeringsbanken 
En digital plattform för institutioner som garanterar kvalitet och långsiktighet i familjehems samt HVB-placeringar för att förbättra uppväxtvillkor & välmående.  

10. Philippe Antonio A.R. & Faisel Bahader, ChallengeNow
En digital plattform för idrottsföreningar och lagledare där olika lag kopplas ihop för att spela matcher, med syfte att förbättra hälsan & öka möjligheter till organiserat idrottande för barn och unga i hela Sverige samt skapa möten och integration mellan ungdomar från olika stadsdelar. 

För mer information vänligen kontakta: 

Camilla Hallgren
Communications Manager Sverige
camilla.hallgren@reachforchange.org
+46 737 69 34 98 

Reach for Change är en internationell ideell organisation. Genom sektorsöverskridande partnerskap hittar, utvecklar och skalar vi sociala innovationer som bidrar till att göra livet bättre för barn. Vår core-produkt är stödprogram för sociala entreprenörer.

Prenumerera

Media

Media