Reach for Change har utsett årets Change Leaders – här är vinnarna

Ikväll presenteras vilka personer som organisationen Reach For Change har utsett till Change Leaders 2019. Det är eldsjälar som har innovativa idéer för att göra livet bättre för barn. Precis som tidigare år får vinnarna ekonomiskt samt rådgivande stöd i upp till fem år. Årets Change Leaders är Kassim Nagwere med initiativet Drömstort, Mikaela Illanes och Mark Smith med Inicio samt Jenny Sköld och Lotta Bergseth med Mobile stories.

För nionde året i rad har Reach for Change valt ut personer med innovationer som har stor potential att göra livet bättre för barn i Sverige. De utvalda personerna – årets Change Leaders – kommer att få stöd i upp till fem år för att utveckla sina idéer och göra skillnad för så många barn som möjligt.

– Det har varit en otroligt spännande process i år, med många starka initiativ och drivna personer. Våra partners i juryn (Tele2, Kinnevik, Roschier, Hugo Stenbecks stiftelse, Rädda barnen och Qvartz) fick verkligen kämpa för att välja ut vinnarna. Jag ser fram emot att Drömstort, Inicio och Mobile stories blir en del av vårt inkubatorprogram, då vi ser stor potential för dessa verksamheter att växa och hjälpa barn och unga i Sverige, säger Sofia Breitholtz, VD Reach for Change.

Årets Change Leaders presenteras under en ceremoni på Fryshuset i Stockholm under onsdagskvällen. De är:

Kassim Nagwere – Drömstort

Många ungdomar som växer upp i förorten idag saknar bra förebilder, känner sig varken hörda eller sedda och påverkas av den negativa mediebild som förmedlas av deras uppväxtort. Bristen på förebilder, självkänsla och mål bidrar i många fall till destruktiva beteenden. Organisationen Drömstort motiverar ungdomar i ekonomiskt utsatta områden att våga drömma genom workshops, föreläsningar, läxhjälp samt idrotts- och kulturaktiviteter.

Kassim Nagwere är 28 år och bor i Farsta, Stockholm. Kassim kom själv som flykting från Uganda och har varit landslagsspelare i basket i både Sverige och Uganda. Kuriosa är att Kassim var med och skapade historia genom att ta det ugandiska landslaget till afrikanska mästerskapet för första gången på 50 år. Kassim har tidigare arbetat på Fryshuset och som inspirationstalare.  

Jenny Sköld och Lotta Bergseth - Mobile stories

Falska nyheter, filterbubblor och antidemokratiska krafters påverkan. Det förändrade informationslandskapet gör det allt svårare att avgöra källors trovärdighet. Det här leder till misstro mot samhället, medier och politiker. Samtidigt behövs nya metoder i skolan för att fördjupa det källkritiska tänkandet. Mobile Stories erbjuder ett publiceringsverktyg som utbildar unga i medie- och informationskunnighet medan de producerar sitt skolmaterial i form av olika typer av artiklar. Genom att själva bli producenter fördjupar användarna sina ämneskunskaper, vässar sin kommunikation och sin förmåga att värdera, diskutera och granska källor.

Jenny och Lotta är två journalister med lång erfarenhet av att jobba med redaktionellt innehåll i tv, tidningar, både lokalt och rikstäckande. Med publicistisk kunskap och ny teknik vill journalisterna stötta unga i att ta större plats i samhällsdebatten.

Mikaela Illanes och Mark Smith - Inicio  

Att välja utbildning och göra val för framtiden är mer komplext för barn och unga än någonsin. Det råder stor brist på vägledning från skolan och en förståelse för digitala verktyg och vilka färdigheter som krävs för att bli morgondagens ledare. Skolor saknar resurser för att utbilda vår nästa generation. Inicios syfte är att förbättra digitala kunskaper och erbjuda alla samma möjligheter att delta och bidra till framtidens hållbara och smarta samhällen. De gör Inicio genom fysiska plattformar med mentorer, verktyg och material för att hjälpa unga att experimentera och utveckla sina drömmar och talanger.

Mark är professor på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm, i Elektronik och utveckling av IT produkter. Han är ursprungligen från USA och har tidigare jobbat för Hewlett Packard i Silicon Valley. Mikaela är uppvuxen i Södertälje med föräldrar från Chile och har studerat Civilingenjör inom Informationsteknik på KTH.

Att få utmärkelsen Change Leader innebär:

  • Finansiellt stöd som är behovsanpassat för att personen ska kunna fokusera på utvecklingen av sin innovation och idé.  

  • Rådgivning och coaching inom områden där personen och verksamheten har störst behov att utvecklas. Fokus ligger på effektmätning, finansiell hållbarhet, ledarskap, uppskalning och systemförändring.

  • Tillgång till Reach For Changes globala nätverk.  

*Bilder på vinnarna från ceremonin finns tillgängligt från och med onsdag kväll. 

För mer information vänligen kontakta: 

Camilla Hallgren
Communications Manager Sverige
camilla.hallgren@reachforchange.org
+46 737 69 34 98 

Reach for Change är en internationell ideell organisation. Genom sektorsöverskridande partnerskap hittar, utvecklar och skalar Reach for Change idéer och innovationer som bidrar till att göra livet bättre för barn. Vår core-produkt är stödprogram för sociala entreprenörer.

Om oss

Reach for Change är en global organisation som genom accelerator- och inkubatorprogram stöttar lokala sociala entreprenörer i att utveckla sina idéer som gör livet bättre för barn och unga. Reach for Change har sedan 2010 stöttat över 1000 sociala entreprenörer i 18 länder, som i sin tur har påverkat över fyra miljoner barn.

Prenumerera

Media

Media