Förändring av det totala antalet aktier och röster i Recipharm AB (publ)

Antalet aktier i Recipharm AB (publ) (”Recipharm”) uppgår per den 31 juli 2020 till 101 115 683 aktier, fördelat på 21 312 000 aktier av serie A och 79 803 683 aktier av serie B. Det totala antalet röster i Recipharm uppgår per den 30 juni 2020 till 292 923 683.

Ökningen av antalet aktier och röster i Recipharm är föranledd av registrering av 2 aktier av serie A och 125 494 aktier av serie B som tecknats utan stöd av teckningsrätter i Recipharms företrädesemission för vilken teckningsperioden löpte från och med den 5 juni 2020 till och med den 22 juni 2020.

 

För ytterligare information, vänligen besök www.recipharm.com eller kontakta:
Thomas Eldered, VD, ir@recipharm.com, telefon: 08 602 52 10

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2020 kl. 08:00.
 

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har nära 9 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, farmaceutisk produktutveckling samt utveckling och tillverkning av medel för läkemedelsadministration. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 11 miljarder kronor per år och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets webbplats www.recipharm.com.

 

Investor relations
ir@recipharm.com

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

Taggar: