Dela

Kontakt

Citat

Den globala försäljningen av ADHD-läkemedel uppgår till cirka 10 miljarder USD, med stor efterfrågan på nya och förbättrade behandlingar för att hantera denna diagnos som berör en stor population. Vi är stolta över att kunna bidra till ett så viktigt utvecklingsprojekt, vår kompetens och erfarenhet inom läkemedelsformulering och pelletsteknologi vid vår anläggning i Pessac, Frankrike är mycket viktig för detta samarbete.
Bernard Pluta, President, Development Services, Recipharm
ADHD är ett behandlingsområde med betydande medicinska behov. De diskussioner vi fört med vårdpersonal och patienter har bekräftat att vår nya behandlingsregim skulle innebära stora fördelar för ADHD-patienter. Beslutet att påbörja utvecklingen av en formulering som skall integreras med vår teknologi är en viktig milstolpe för oss och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Recipharm.
Martin Olovsson, VD för OnDosis
Försäljningen görs av privatekonomiska skäl och jag har inte för avsikt att sälja ytterligare aktier. Mitt kvarvarande innehav i Recipharm är fortfarande min utan jämförelse största privatekonomiska investering. Recipharm har en stark position och jag ser många spännande möjligheter för utveckling. Jag ser fram emot att leda Bolaget på vår fortsatt framgångsrika resa.
Thomas Eldered, VD, koncernchef och grundare av Recipharm AB
I det tredje kvartalet 2018 ökade vi den totala försäljningen till SEK 1 421 miljoner som, justerat för valutaeffekter, innebär en tillväxt i kvarvarande verksamheter på 14 procent. EBITDA förbättrades med SEK 48 miljoner till SEK 151 miljoner och med en EBITDA marginal på 10,6 procent (8,6). Som vanligt var det tredje kvartalet starkt påverkat av underhåll och semesterstängningar. Även om detta var det bästa tredje kvartalet någonsin för Recipharm, har vi inte nått vår fulla potential. Vår utökade kapacitet, breda teknologibas och globala närvaro gör att vi förväntar oss ytterligare förbättringar framgent. /.../ De närmaste åren förväntar vi oss fortsatt goda bidrag till koncernens organiska tillväxt från de viktiga kapacitetsinvesteringar vi nyligen genomfört. Vi fortsätter även att se ett väsentligt bidrag till koncernens tillväxt från våra verksamheter baserade i Indien. Under den närmaste framtiden förväntar vi oss att den goda tillväxten i segmentet Solids and Others som vi nu ser ska fortsätta. Våra mål och strategier förblir oförändrade och vi arbetar hårt på att nå våra övergripande och långsiktiga mål.
Thomas Eldered, VD
Beslutet att stanna i Höganäs är en följd av den ökade efterfrågan av den teknologi och kapacitet anläggningen erbjuder. Detta är något oväntat men vi är naturligtvis glada att se nya kunder komma till Höganäs och att vi därmed även kan fortsätta leverera till befintliga kunder. Vi förväntar oss att se volymtillväxt redan 2019 och det gör det möjligt för Recipharm att fortsätta erbjuda en omfattande och konkurrenskraftig tillverkningskapacitet för pulver och granulat. Våra kompetenta medarbetare har visat en hög grad av engagemang under denna period och jag är glad att de får möjlighet att fortsätta sin anställning hos oss.
Thomas Eldered, VD för Recipharm
Genom vårt arbete har vi nått erkännande som ledande inom serialisering av läkemedel. Vi är stolta över att nå denna milstolpe fyra månader innan tidsfristen löper ut och vi ser fram emot övriga anläggningars compliance inom kort. Recipharm hjälper gärna läkemedelsföretag att möta det nya regelverket för att säkerställa global tillgång av viktiga läkemedel.
Staffan Widengren, ansvarig för Recipharms globala serialiseringsprojekt
Behandlingar för astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) ökar i snabb takt och ses därför som nyckelområden för vår fortsatta tillväxt. Förvärvet ger oss möjligheter att expandera vårt kunderbjudande inom nya inhalationsprodukter genom tillförd expertis och tillverkningskapacitet samt en fortsatt satsning på att bredda våra utvecklingstjänster.
Thomas Eldered, Recipharms VD
Processen för att ansluta till europeiska hubben tar mycket tid och kräver stora insatser, vilket inte ska underskattas. Vi påbörjade anslutningsprocessen i oktober 2017 och under de senaste 10 månaderna har vi vidtagit en rad avtalsrelaterade och tekniska åtgärder för att anslutningen ska kunna ske. Den här milstolpen är ännu en bekräftelse på Recipharms globala ledarskap inom serialisering och vårt målmedvetna arbete för att uppfylla kraven före tidsfristen i februari 2019. Vi kommer att använda kunskapen för att ge våra kunder råd om deras egna anslutningar under de kommande månaderna i linje med EMVOs krav.
Staffan Widengren, Director Corporate Projects och ansvarig för Recipharms serialiseringsprogram
TraceLink har integrerat med den europeiska hubben under två år och nästan 650 000 serienummer har överförts från våra kunder sedan 2016. Medan andra lösningsleverantörer idag genomför pilottester ligger TraceLinks kunder i framkant och är officiellt godkända att överföra data till hubben. Recipharm är ett fantastiskt exempel på en organisation som har en proaktiv strategi för att uppfylla serialiseringskraven och det var ett nöje att stödja teamet i deras arbete med att ansluta till den europeiska hubben.
Shabbir Dahod, koncernchef och vd för TraceLink
Vi drar nytta av vår globala närvaro och vårt konkurrenskraftiga värdeerbjudande. Tack vare betydande investeringar tar vi ledarskap på valda marknader. Våra mål och strategier ligger fast. Vi kommer fortsätta att bygga starka, långvariga partnerskap med strategiskt viktiga kunder i kombination med att addera ytterligare teknologier och differentierande verksamheter baserade på våra kunders behov.
Thomas Eldered, VD
Vårt nya erbjudande är den senaste fasen i vårt koncernövergripande serialiseringsprojekt. Det omfattar hela företaget och inleddes 2016 med en investering på 40 miljoner euro. Nu när deadline närmar sig frågar allt fler företag om vi kan erbjuda en separat serialiseringsservice som gör att de klarar att uppfylla de nya kraven. Även om produkten i sig inte tillverkas hos Recipharm verkade det rimligt att låta kunder som hade problem med sin befintliga leverantör få tillgång till vår lösning. Det är en relativt enkel process att med hjälp av offline-utrustning utföra detta här på olika packlinjerna för att säkerställa att kraven kan följas. Vår erfarenhet av serialisering innebär att vi snabbt och effektivt kan se till att våra kunder uppfyller kraven.
Staffan Widengren, Director of Corporate Projects hos Recipharm och ansvarig för Recipharms serialiseringsprogram
Vi är mycket nöjda med att ha slutit det här avtalet med SERB, då vi anser att de har en betydligt bättre position för att maximera potentialen hos ThyroSafe® och kan inkludera den i sin portfölj med akutprodukter. Många länder lagrar kaliumjodidprodukter för att kunna använda dem som en förebyggande åtgärd vid händelse av plötslig exponering för strålning, men det finns fortfarande länder som inte har vidtagit tillräckliga åtgärder på det här området. Jag är övertygad om att SERB kommer att kunna öka försäljningen. Vi är också mycket glada att vi kan fortsätta erbjuda våra specialkunskaper vad gäller tillverkningen av ThyroSafe®.
Carl-Johan Spak, Executive Vice President hos Recipharm
Holmes Chapel ger Recipharm en perfekt möjlighet att snabbare få ut sitt erbjudande med nya inhalationsprodukter till kunderna. Vi är ett framgångsrikt CMO-företag med många kunder och ser fram emot nya uppdrag för Holmes Chapel, inte minst från vår växande utvecklingsverksamhet. Behandlingar för astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) ökar i snabb takt och vi ser många möjligheter. Den erfarna ledningsgruppen och personalen har redan lyckats attrahera nya kunder och vi ser fram emot att bygga vidare på detta från den välskötta anläggningen.
Thomas Eldered, VD för Recipharm
Recipharms närvaro i både Storbritannien och Kontinentaleuropa innebär att vi är väl positionerade för att stödja våra kunder efter Brexit. Tack vare att vi har många anläggningar runt om i världen har vi erfarenhet att effektivisera processer över landsgränser och även av att hantera importer från tredje part till Europa. Brexit kan komma att ställa krav på ytterligare resurser. Vi har fokus på att säkerställa att vårt team är rustat för att hantera de potentiella utmaningarna så att våra kunder fortsatt erhåller samma servicenivå. Vi förväntar oss också en ökad efterfrågan på tillverkningstjänster från brittiska företag som vill leverera till Europa, och vi förbereder oss på att möta denna efterfrågan.
Thomas Beck, Senior Vice President för Quality Management inom Recipharm
Vårt samarbete kommer att stärka verksamhetstillväxten i Israel och ge Recipharm tillgång till majoriteten av de kliniska studier som görs i landet. Det finns en betydande tillväxtpotential med fler än 800 bioteknikföretag i Israel, vilka blir både större och fler till antalet. Genom att samarbeta med ett av de mest välrenommerade sjukhusen i regionen och dess kommersiella organisation arbetar vi mot vårt mål att bli det mest betrodda CDMO-företaget i regionen.
Dr. Sylvia Kachalsky, chef för Recipharms anläggning i Israel
Genom partnerskapet kommer vi att kunna erbjuda en kombinerad tjänst för syntes och analys av olika substanser. Samarbetet med Recipharm ger vårt team insikt i våra läkemedelsmolekylers egenskaper, inklusive utmaningar kring syntes och läkemedelskemi. Vi ser fram emot ett långsiktigt partnerskap som gynnar båda parter och som i slutändan kommer att hjälpa båda företagen att skapa tillväxt för och stärka läkemedelsindustrin i Israel.
Dr. Tamar Raz, VD hos Hadasit
Vi fortsätter att se god tillväxt och stabila resultat i våra tillverknings- och utvecklingsverksamheter samtidigt som vi nu börjar leverera från våra stora expansionsinvesteringar. Nettoomsättningen för kvartalet var den högsta någonsin och första gången över SEK 1,5 miljarder. Tillväxten i kvarvarande verksamheter, exklusive valutaeffekter och förvärv var omkring 10 procent. Samtliga segment rapporterar organisk tillväxt och förbättrad EBITDA-marginal. EBITDA var den högsta någonsin för ett kvartal och SEK 90 miljoner högre än något annat första kvartal. EBITDA-marginalen för koncernen ökade till 16,5 procent. /.../ Våra marknader är fortsatt utmanande, men jag är övertygad om att vi kommer att kunna dra nytta av vår globala närvaro och vårt konkurrenskraftiga kunderbjudande. Tack vare betydande investeringar tar vi ledande positioner inom valda områden och vi kommer att utvärdera möjligheter att addera ytterligare teknologier och differentierande verksamheter till våra kunderbjudanden. Det finns stora möjligheter i vår globala struktur och vi är fast beslutna att dra nytta av dessa.
Thomas Eldered, VD
Vi är mycket glada över att uppmärksammans för våra ansträngningar. Dessa utmärkelser möjliggör en ocensurerad inblick i hur kunderna tycker vi presterar och det är fantastiskt att belönas år för år. På Recipharm erbjuder vi inte bara kvalitettjänster inom läkemedelstillverkning utan garanterar också att våra kunder kan dra nytta av vår kompetens och omfattande kapacitet. Att bli erkänd i alla sex kategorier är en fin prestation.
Thomas Eldered, VD på Recipharm
Recipharm har endast haft anläggningen i sin ägo i två år men har under den tiden tagit flera effektiva och positiva beslut att investera i Kaysersberg. Vi har arbetat hårt för att utveckla en flexibel tjänst för att tillgodose även de mest komplexa projekt. Med ytterligare en linje kommer vi att kunna ta oss an nya kundprojekt på ett effektivt sätt samtidigt som vi fortsätter uppfylla våra nuvarande kunders krav. Investeringen gör oss väl positionerade för fortsatt tillväxt i linje med framtida kundbehov.
Yves Buelens, General Manager på Recipharms anläggning i Kaysersberg
Det är med stor glädje vi ger 2017 års pris till Karen Kidd. Hennes arbete som undersöker potentiella effekter och risker av föroreningar på fisk och hela ekosystem är verkligen imponerande. Denna forskning är avgörande för öka engagemanget i miljöfrågor samt är en värdefull vägledning i kampen om att minska eller undvika negativa effekter av kemiska föroreningar.
Lars Backsell, Recipharms styrelseordförande
Kombinationen av fantastiska forskningsfaciliteter som IISD Experimental Lakes Area, ett stort stöd från både privat och offentlig sektor, samt enastående medarbetare har möjliggjort våra fördjupade kunskaper om hur kemikalier, inklusive läkemedel, påverkar akvatiska ekosystem. Mina erfarenheter har förstärkt tanken att vi kollektivt kan uppnå så mycket mer för att lösa miljöproblem och minimera negativa konsekvenser för vattenkvalitet och akvatiska ekosystem. Jag är mycket hedrad att få denna utmärkelse och jag vill tacka Recipharm för erkännandet av vår forskning.
Karen Kidd, professor i biologi och geografi vid McMaster University i Hamilton, Ontario, Kanada
Detta samarbete är ett spännande steg för Recipharm, och avtalet gör det möjligt för oss att utveckla innovativa, kostnadseffektiva och säkra läkemedel i samarbete med våra kunder. Vi ser fram emot att arbeta med Altus för att sprida teknologin i Europa.
Bernard Pluta, President Development Services på Recipharm
Vi är mycket glada över att ingå avtalet och ser fram emot att utveckla en rad nya patentskyddade och unika produkter tillsammans med Recipharm och deras kunder.
Damon Smith, VD på Altus
Under sin tid i Recipharm har Henrik bland annat vidareutvecklat koncernens finansiering och finansfunktion såväl organisatoriskt som kompetensmässigt. Vi är mycket tacksamma för hans insatser och lyckönskar Henrik i hans nya jobb.
Thomas Eldered, Recipharms VD och koncernchef
Vi hade en bra avslutning av året, ett år som karakteriserades av god efterfrågan i grunden men också t ex av förseningar i viktiga projekt. /.../ Våra expansionsprojekt kommer att börja leverera mot slutet av det första kvartalet och vi ser en gradvis uppbyggnad under de kommande 4-6 kvartalen. I takt med att projekt slutförs kommer vi se minskade investeringar och i kombination med förbättrade resultat kommer vår nettoskuld i relation till EBITDA gradvis att sjunka. Avvecklingen av verksamheten i de två svenska enheterna är smärtsam. Men med tillskottet av en modern välinvesterad enhet i Spanien och en konkurrenskraftig verksamhet i Indien får vi en strömlinjeformad och effektiv struktur, väl avpassad att möta våra krävande kunders globala behov. Jag är trygg i att vi kommer nå vårt mål om en nettoomsättning på 8 miljarder kronor 2020 och en EBITDA-marginal på minst 16 procent.
Thomas Eldered, VD
Jag är glad att kunna rekrytera Bernard Pluta till President, Development Services. Bernard har utvecklat vår verksamhet i Pessac med stor framgång. Hans branschkunskap och solida affärskompetens kommer att spela en nyckelroll i omvandlingen av vårt utvecklingserbjudande. Genom att erbjuda ett brett utbud av utvecklingstjänster är vi väl positionerade för att hantera komplexitet och utmanande projekt å våra kunders vägnar.
Thomas Eldered, VD
Jag är särskilt nöjd med hur Nitin Lifesciences har utvecklats sedan bolaget införlivades i Recipharmkoncernen. Både bolagets försäljning och marginal har ökat trots den senaste makroekonomiska volatiliteten i Indien och vi förutser att denna gynnsamma utveckling fortsätter. Övertagandet ger oss möjlighet att kombinera och bättre utnyttja operativa synergier med vår övriga indiska verksamhet. Familjen Sobtis kapitalinvestering i Recipharm är av gemensamt intresse och det gläder mig att Dr Chetan Sobti och Mr Nitin Sobti inte bara kommer att fortsätta leda den nuvarande verksamheten, utan även tar ansvar för utveckling och tillväxt av Recipharms hela affär på den inhemska indiska marknaden samt på andra tillväxtmarknader.
Thomas Eldered, VD för Recipharm
Vi fortsätter genomföra våra fokuserade strategier för att nå våra övergripande mål och det här senaste avtalet är ytterligare ett bevis på detta. Jag välkomnar våra nya kollegor i Spanien och ser fram emot att förse Roche med förstklassiga CDMO-tjänster.
Thomas Eldered, VD för Recipharm
Det är en stor ära för Recipharm att få ett erkännande för vårt decennielånga engagemang i Frankrike. Vi är mycket nöjda med hur vår verksamhet utvecklats i landet och jag vill tacka Svenska Handelskammaren i Frankrike för utmärkelsen.
Thomas Eldered, VD för Recipharm
Vi har haft ett proaktivt tillvägagångssätt för att tackla utmaningen med serialisering, vi förstår den kritiska roll som kontraktstillverkare spelar för att säkerställa kontinuerlig tillgång av viktiga läkemedel. Förutom att utrusta nio av våra anläggningar innan den amerikanska och europeiska lagstiftningen träder i kraft har vi också infört en specialstyrka för utrullningen på alla våra anläggningar, för att säkerställa ett konsekvent införande av vår standardlösning.
Staffan Widengren, ansvarig för Recipharms globala serialiseringsprojekt
Vi fortsätter att arbeta hårt för att för att genomföra våra strategier och nå våra mål. Vi investerar kraftfullt för ledarskap i områden med god förväntad efterfrågan. Vi genomför strukturoptimeringar och förbättringar för att höja lönsamhet och erbjuda kunderna attraktiva lösningar. Kunderna ger positiv feedback både beträffande vår långsiktiga strategi och vårt nuvarande arbete. Vi ser goda möjligheter att inleda och fördjupa betydelsefulla långsiktiga relationer med viktiga kunder. Jag känner därför en stor tillförsikt i våra möjligheter att infria våra övergripande finansiella mål och att vara en ledande global CDMO.
Thomas Eldered, VD
De förändringar vi avser att genomföra kommer att göra det möjligt för oss att ge våra kunder förstklassig service och förstklassigt värde. Förändringarna kommer att leda till omedelbara effektivitetsförbättringar och långsiktigt innebär det att Recipharm kan erbjuda en mer konkurrenskraftig tillverkningsstruktur för orala fasta beredningar. Det här är ett strategiskt val vi gör för att optimera vår tillverkning, men det är samtidigt ett svårt beslut då stängningen påverkar cirka 225 av våra medarbetare i Sverige, vars engagemang och hårda arbete har gjort att vi kan erbjuda produkter och tjänster av hög kvalitet. Vi har självfallet för avsikt att behandla alla på ett rättvist och respektfullt sätt under hela processen. De planerade förändringarna kommer att innebära att vi kan fokusera på de mest konkurrenskraftiga och effektiva tillverkningsanläggningarna i vårt nätverk. På strategisk nivå fortsätter vi vårt arbete med att utveckla och tillverka läkemedel för krävande kunder runt om i världen. Det innebär att våra finansiella mål är oförändrade.
Thomas Eldered, VD för Recipharm
Vi förstod på ett tidigt stadium komplexiteten i att implementera serialisering enligt de kommande lagkraven, därför har vi förberett oss för de nya amerikanska och europeiska reglerna under en längre tid. Med anläggningen i Lissabon har vi nått en tredjedel på vägen mot målet och det är en viktig milstolpe på vår resa.
Staffan Widengren, Director of Corporate Projects
Vi fortsätter arbetet med våra lönsamma tillväxtdrivande strategier. Jag är därför mycket nöjd att kunna berätta om detta långsiktiga avtal med Roche. I samband med våra diskussioner med Roche är det tydligt att vi har en samsyn på sättet att göra affärer och vi ser fram emot att utveckla vår relation vidare genom att erbjuda en hög kvalitet och pålitliga leveranser från Leganés i framtiden. Vi ser även mycket goda möjligheter att utveckla verksamheten och tillföra nya kunder.
Thomas Eldered, VD för Recipharm AB
Vi gläder oss åt att kunna bidra till utvecklingen av ett nytt läkemedel som har potential att få ett stort medicinskt värde. Vi har många års erfarenhet av produktutveckling för såväl kliniska försök som kommersiell tillverkning, och vi är övertygade om att detta kommer att betyda mycket i samarbetet med Kancera.
Torkel Gren, General Manager på Recipharm i Solna
Beslutet att påbörja utvecklingen av kapslar för en verksam dosering av KAND567 visar att Kancera har nått ett viktigt delmål i Fractalkineprojektet. Vi är glada att nu samarbeta med Recipharm för att ta fram den läkemedelsprodukt som skall användas för att studera hur KAND567 kan hjälpa patienter.
Thomas Olin, VD på Kancera
Våra kunder står ofta inför problem när det gäller tidsplaner och förändrade regler, och det är vårt jobb att leda dem genom processen. Recipharm Pathway to Clinic™ betyder helt enkelt att vi tar fullt ansvar för hela fas I-programmet, från formulering till klinisk prövning på friska frivilliga. Att hantera de olika aspekterna under fas I, och att samtidigt minska risken, korta tiden och minimera kostnaden kräver en tydlig färdplan och ett nära samarbete mellan de olika disciplinerna. Genom vårt samarbete med CTC har vi fullständig kontroll över alla kedjans länkar, vi kan anpassa varje steg för att undvika förseningar, möta deadlines och bygga värde för våra kunder.
Torkel Gren, General Manager för Recipharms anläggning i Solna
Att utveckla ett läkemedel och testa det för första gången på människa är en komplex process. Tillsammans med Recipharm kan vi erbjuda en komplett, integrerad tjänst där alla delmoment optimerats för att ge våra kunder ett snabbt och kostnadseffektivt utvecklingsprogram fram till proof-of-concept.
Anders Millerhovf, VD på CTC
Försäljning och EBITDA utvecklades väl och i enlighet med våra förväntningar för kvartalet.
Thomas Eldered, VD
Vi är stolta över att ha nått denna viktiga milstolpe i utvecklingen av en ny produkt som möjliggör förbättrad behandling för en allvarlig sjukdom. Detta har vi uppnått genom ett nära samarbete mellan experter hos LIDDS och Recipharm. LIDDS är ett innovativt företag och det har varit mycket givande att arbeta med dem.
Torkel Gren, General Manager, Recipharm i Solna
Efter framgångsrik tillverkning hos Recipharm kan LIDDS erbjuda licensavtal för Liproca® Depot med fördelen att det finns en validerad produktionsprocess som sparar tid och pengar för framtida partners. Vidare har vi nu en etablerad tillverkningsanläggning redo att användas för andra NanoZolid®-projekt.
Monica Wallter, VD för LIDDS
När koncernen nu fortsätter att växa med vår decentraliserade verksamhet, är vi i hög grad beroende av att ha duktiga personer på nyckelbefattningar. Vi anser att Shabbir, med sina omfattande kunskaper om läkemedelsbranschen i Storbritannien och Irland, är det perfekta tillskottet till organisationen och är säkra på att han kommer att vidareutveckla vår verksamhet på denna viktiga marknad.
Kenth Berg, Vice President Business Management
Recipharm har ett högt anseende som en ledande aktör i läkemedelssektorn och är en CDMO som fortsätter att förstärka sin närvaro och erbjudande globalt. Koncernen befinner sig nu i ett spännande skede, Recipharm fokuserar på att förenkla leveranskedjan på uppdrag av läkemedelsföretag över hela världen. Jag ser fram emot att bidra till utvecklingen genom att stödja våra kunder i Storbritannien och Irland.
Shabbir Mostafa, Business Director, Storbritannien och Irland
Med en försäljningsökning på 37 procent rapporterar vi vår högsta försäljning någonsin för ett första kvartal. /..../ Den underliggande verksamheten utvecklas enligt plan och våra övergripande mål ligger fast.
Thomas Eldered, VD
Recipharm hanterar komplexa processer åt våra kunder, och det innebär att vi erbjuder heltäckande tjänster för att förenkla leveranskedjan. Att stärka utvecklingsverksamheten är prioriterat, och genom den här investeringen kan vi erbjuda våra amerikanska kunder ett bredare tjänsteutbud och hjälpa dem att ta sina projekt till klinisk fas på ett effektivt sätt. Den nya anläggningen möter också efterfrågan i branschen på tillverkningskapacitet för inhalationsläkemedel.
Ann Flodin, General Manager för Recipharm i Research Triangle Park, North Carolina, USA
Recipharm har levererat serialiserade produkter till bland annat Turkiet, Korea och Kina i flera år; vår investering för den saudiska marknaden är den senaste aktiviteten i vårt arbete med att hjälpa läkemedelsbolagen hantera de komplexa lagkraven i såväl USA och Europa som i Asien.
Staffan Widengren, Director Corporate Projects, Recipharm
Vi gjorde stora framsteg med våra strategiska åtaganden under året, och utökade bland annat vår geografiska närvaro utanför vår starka europeiska bas. Vi byggde även vidare på börsnoteringen från 2014 för att dra nytta av internationella investeringar.
Thomas Eldered, VD
Jag är glad att kunna välkomna Henrik till Recipharm, hans omfattande erfarenhet och kunskap inom ekonomi, finans och strategisk affärsutveckling från läkemedelsindustrin är av stor vikt för bolagets fortsatta tillväxt.
Thomas Eldered, VD
I min nya roll som CFO i Recipharm ser jag fram emot att bidra till den fortsatta framgången för detta ledande företag.
Henrik Stenqvist
Vårt samarbete med Sato inleddes 2012 och det här nya avtalet fördjupar partnerskapet. Vi ser fram emot lanseringen i Japan och samarbetet med Sato, som kommer att gynna båda bolagen.
Ingela Palmkvist, General Manager på Recipharm
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera