Recipharm AB publicerar delårsrapport för det andra kvartalet 2020

Report this content

April – juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till SEK 3 081 miljoner (1 867), en ökning med 65%
 • EBITA ökade med 83% och uppgick till SEK 423 miljoner (232) motsvarande en EBITA-marginal på 13,7% (12,4)
 • Stark lönsam organisk tillväxt
 • Positiv nettoeffekt från COVID-19 på försäljning och resultat
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till SEK 340 miljoner (171) och var belastat av engångsposter med SEK + 17 miljoner (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till SEK 300 miljoner (94) motsvarande en resultatmarginal på 9,7% (5,0)
 • Resultat per aktie uppgick till 4,22 kr (1,38) före utspädning och 4,05 kr (1,38) efter utspädning. Justerat för engångsposter uppgick resultat per aktie till SEK 4,02 (1,38)
 • Emissioner på totalt SEK 2,5 miljarder genomförda
 • Skuldsättningsgraden1 minskade från 8,7 i slutet av mars till 5,6
 • Inget materiellt ekonomiskt stöd för COVID-19 mottaget

Januari – juni 2020

 • Consort Medical Plc konsolideras från februari 2020
 • Nettoomsättningen uppgick till SEK 5 674 miljoner (3 679), en ökning med 54%
 • EBITA ökade med 72% och uppgick till SEK 690 miljoner (402) motsvarande en EBITA-marginal på 12,2% (10,9)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till SEK 310 miljoner (282) och var belastat av engångsposter med SEK -177 miljoner (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till SEK 70 miljoner (173) motsvarande en resultatmarginal på 1,2% (4,7)
 • Engångsposter belastade resultat efter skatt med SEK -197 miljoner (0)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,00 kr (2,55) före utspädning och 1,00 kr (2,55) efter utspädning

Thomas Eldered, VD: 

Ett exceptionellt kvartal
Vi har levererat vårt bästa kvartal någonsin, under besvärliga förhållanden. Organisk tillväxt var 12 procent i nettoomsättning och 34 procent i EBITA, periodens resultat har aldrig varit bättre, kassaflödet var bra och skuldsättningsgraden minskade betydligt. Vår COVID-19-strategi har varit effektiv när det gäller att skydda våra medarbetare och trygga kontinuitet i verksamheten. Efter en utmanande start, med nedstängningar och andra COVID-19-relaterade hinder, stabiliserades driftsförhållandena gradvis. Vi lyckades framgångsrikt möta dessa utmaningar och dessutom eliminera den eftersläpande orderstocken från det första kvartalet. Driftskostnaderna på platser som i stor utsträckning påverkats av COVID-19 har varit högre, vilket främst påverkat segmentet Steriles. Vi bedömer dock att nettoeffekten av COVID-19 på kvartalets resultat varit positiv för koncernen.

Våra kunders kliniska utvecklingsverksamhet har börjat normaliseras. Produktmixen har varit gynnsam med ökad efterfrågan på COVID-19-relaterade produkter och tjänster. Detta har ökat resultatet avsevärt inom segmentet Development & Licensing.

Under kvartalet har vi fortsatt att följa vår plan att driva och leverera kostnads- och intäktssynergier från sammanslagningen med Consort Medical. Efter vissa förseningar på grund av COVID-19 är vi nu på god väg. De tidigare kommunicerade kostnadssynergierna om minst 125 miljoner kronor kommer att uppnås enligt plan. Operativt har nu Consort-enheterna integrerats i Recipharms organisation. Inom segmentet Solids & Others späder som väntat de operativa Consort-bolagen ut våra marginaler och flera effektiviseringsaktiviteter genomförs nu. I Cramlington där en tillverkningsavdelning varit stängd sedan en incident förra året implementerar vi flera processförbättringar. Viss begränsad tillverkning har startat och full omstart förväntas mot slutet av året.

Jämfört med föregående år ökade det operativa kassaflödet under kvartalet med 31% till 339 MSEK. Nettoskulden minskade under kvartalet med 3 029 MSEK varav cirka 2 500 MSEK till följd av nyemissioner. Vår ambition är att fortsätta minska skuldsättningen. Tillgänglig likviditet uppgick till 2 061 MSEK. Vi behåller flexibiliteten att uppfylla våra mål och utnyttja de värdeskapande möjligheter som kombinationen med Consort har medfört.

Osäkerheten från COVID-19 pandemin kvarstår och vi fortsätter tillämpa utökade säkerhetsrutiner. Dock bedömer vi att driftsförhållandena kommer att fortsätta stabiliseras i takt med att fler länder lyfter sina restriktioner. Den generella efterfrågan är i stort opåverkad och vi är övertygade om de långsiktigt gynnsamma trenderna i vår bransch. Våra ansträngningar under de senaste åren för att bygga en motståndskraftig topp 5 CDMO-aktör med global räckvidd kommer att fortsätta att skapa fördelar för kunder och patienter. Vi kommer att leverera på vår strategi och ta tillvara de värdeskapande möjligheter vi ser i marknaden.

Slutligen vill jag tacka alla våra anställda runt om i världen för deras enastående arbete trots mycket svåra omständigheter. Jag är stolt och imponerad av det djupa engagemang jag sett.”

Hela delårsrapporten finns bifogad med länken i slutet av pressmeddelandet.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 27 juli kl. 10:00 där VD Thomas Eldered och CFO Tobias Hägglöv presenterar och kommenterar rapporten samt svarar på frågor.

Klicka på denna länk för att delta i webbkonferensen.

Frågor kan ställas genom att ringa nedan telefonnummer under själva webbkonferensen. Önskar man inte ställa en fråga via telefon räcker det med att logga in via länken ovan.

Från Sverige: +46 8 566 426 51
Från Storbritannien: +44 333 300 08 04
Från USA: +1 631 913 14 22


Pinkod för deltagare:
67679708#


 

Kontaktinformation
Thomas Eldered, VD, telefon: 08 602 52 10
Tobias Hägglöv, CFO,
ir@recipharm.com, telefon: 08 602 52 00

Denna information är sådan information som Recipharm AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2020 kl. 07:45.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har nära 9 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, farmaceutisk produktutveckling samt utveckling och tillverkning av medel för läkemedelsadministration. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 11 miljarder kronor per år och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets webbplats www.recipharm.com.

1 Nettoskuld/EBITDA där Consorts EBITDA ingår fr.o.m. feb 2020

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi har levererat vårt bästa kvartal någonsin, under besvärliga förhållanden. Organisk tillväxt var 12 procent i nettoomsättning och 34 procent i EBITA, periodens resultat har aldrig varit bättre, kassaflödet var bra och skuldsättningsgraden minskade betydligt. Vår COVID-19-strategi har varit effektiv när det gäller att skydda våra medarbetare och trygga kontinuitet i verksamheten. Efter en utmanande start, med nedstängningar och andra COVID-19-relaterade hinder, stabiliserades driftsförhållandena gradvis. Vi lyckades framgångsrikt möta dessa utmaningar och dessutom eliminera den eftersläpande orderstocken från det första kvartalet. Driftskostnaderna på platser som i stor utsträckning påverkats av COVID-19 har varit högre, vilket främst påverkat segmentet Steriles. Vi bedömer dock att nettoeffekten av COVID-19 på kvartalets resultat varit positiv för koncernen.
Thomas Eldered, VD