• news.cision.com/
  • Recipharm AB/
  • Recipharm fördubblar rörelseresultatet och förväntar att andra kvartalets resultat blir starkare än analytikers konsensus

Recipharm fördubblar rörelseresultatet och förväntar att andra kvartalets resultat blir starkare än analytikers konsensus

Report this content

Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade 65 procent jämfört med andra kvartalet 2019 till SEK 3 081 miljoner. Justerat för valutaeffekter och förvärv var den organiska tillväxten 12 procent. EBITDAför kvartalet ökade 70 procent till SEK 600 miljoner motsvarande en EBITDA-marginal1 på 19 procent. EBITA1 ökade 83 procent till SEK 423 miljoner, motsvarande en marginal på 14 procent. Den organiska ökningen av EBITA1 var 34 procent. EBIT ökade 99 procent till SEK 340 miljoner.

”Under kvartalet lyckades vi framgångsrikt möta de operativa utmaningarna från nedstängningar och andra COVID-19-relaterade problem. Under andra hälften av kvartalet kunde vi kompensera de operativa störningarna från april månad och dessutom lyckades vi ta igen eftersläpningen från det första kvartalet. Därmed bedöms nettoeffekten på resultatet från COVID-19 bli positivt. Produktmixen under kvartalet har varit gynnsam med en väsentlig ökning av efterfrågan på COVID-19 relaterade produkter och tjänster. Detta har väsentligt förbättrat resultaten inom segmentet Development & Licensing,” säger Thomas Eldered, VD för Recipharm.

Osäkerheten på grund av COVID-19-pandemin fortsätter, men eftersom ett ökande antal länder lyfter sina restriktioner uppskattar Recipharm att driftsförhållandena fortsätter att stabiliseras.

Den övergripande efterfrågan fortsätter att vara i stort sett opåverkad och Recipharms kunders kliniska utvecklingsverksamhet återstartas, även för icke-COVID-19-projekt.

"Under dessa extraordinära omständigheter är det tillfredställande att se robustheten i vår affärsmodell och de fördelar vi kan ge kunder och patienter från ett finansiellt motståndskraftigt globalt nätverk", säger Thomas Eldered.

Alla siffror som presenteras i detta pressmeddelande är preliminära och inte reviderade. Recipharm ger inte ytterligare kommentarer före tillkännagivandet av Q2-rapporten som publiceras 27 juli 2020, kl 07:45.

[1] Alternativt prestationsmått.      

 

För ytterligare information, vänligen besök www.recipharm.com eller kontakta:

Thomas Eldered, CEO, telefon: 08 602 52 10
Tobias Hägglöv, CFO, ir@recipharm.com, telefon: 08 602 52 00

Denna information är sådan information som Recipharm AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen i pressmeddelandet lämnades för offentliggörande den 13 juli 2020 kl. 08:45.

 

Om Recipharm

Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har nära 9 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, farmaceutisk produktutveckling samt utveckling och tillverkning av medel för läkemedelsadministration. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 11 miljarder kronor per år och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets webbplats www.recipharm.com.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

Taggar:

Prenumerera

Citat

Under kvartalet lyckades vi framgångsrikt möta de operativa utmaningarna från nedstängningar och andra COVID-19-relaterade problem. Under andra hälften av kvartalet kunde vi kompensera de operativa störningarna från april månad och dessutom lyckades vi ta igen eftersläpningen från det första kvartalet. Därmed bedöms nettoeffekten på resultatet från COVID-19 bli positivt. Produktmixen under kvartalet har varit gynnsam med en väsentlig ökning av efterfrågan på COVID-19 relaterade produkter och tjänster. Detta har väsentligt förbättrat resultaten inom segmentet Development & Licensing.
Thomas Eldered, VD för Recipharm