Recipharm ingår avtal med Aptahem för formulering av läkemedelskandidaten Apta-1

Report this content

CDMO-företaget (Contract Development and Manufacturing Organisation) Recipharm ingår partnerskap med bioteknikföretaget Aptahem för att formulera läkemedelskandidaten Apta-1.

Den aptamer-baserade läkemedelskandidaten ska behandla livshotande sepsis, ett potentiellt dödligt tillstånd med en generell inflammatorisk reaktion, systemiskt inflammatoriskt responssyndrom (SIRS), orsakat av en infektion.

Recipharm som har en gedigen erfarenhet av läkemedelsformulering, kommer att utveckla en injektionslösning för kommande Fas 1-studie. 

Anders Högdin, Ph.D., Senior Sales Director på Recipharm, kommenterar: ”Vi är mycket nöjda med att kunna bidra till utvecklingen av Aptahems ledande läkemedelskandidat som har potential att tillgodose de stora medicinska behov som föreligger hos sepsispatienter. Recipharm har lång erfarenhet både av läkemedelsutveckling för kliniska studier och kommersiell tillverkning. Vi är övertygade om att vår expertis blir en ovärderlig tillgång i detta nya samarbete.”

Partnerskapet inleds efter de positiva resultaten från den explorativa sepsis-studien i icke-humana primater (NHP-studie). Studien gav en större förståelse för Apta-1:s anti-koagulerande, anti-inflammatoriska och immunmodulerande effekter, och ger fortsatt stöd för Apta-1:s multifunktionella potential inom detta behandlingsområde.

Mikael Lindstam, VD, Aptahem, säger: ”Vi är oerhört nöjda över att genom detta avtal kunna knyta till oss den starka kompetens och erfarenhet som Recipharm har. Valet av samarbetspartner för att utveckla vår läkemedelskandidat är en betydande milstolpe. Vi rör oss nu med full fart framåt i utvecklingsprocessen av Apta-1 och med detta samarbete i hamn är jag övertygad om att vi kommer accelerera ytterligare.”

 

Kontaktinformation
Anders Högdin, Senior Sales Director, anders.hogdin@recipharm.com, 08 6024 688
Mikael Lindstam, CEO, ml@aptahem.com, 0766 33 36 99

För mediaförfrågningar kontakta Kate Hindhaugh på ramarketing: kate@ramarketingpr.com, +44 (0)191 222 1242, www.ramarketingpr.com, Twitter: @ramarketingpr, Facebook: /ramarketingpr, LinkedIn: /ramarketing

 

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har nära 7 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 7,2 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings-anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök webbplatsen www.recipharm.com.  

 

Om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

För mer information, besök webbplatsen https://aptahem.com/

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi är mycket nöjda med att kunna bidra till utvecklingen av Aptahems ledande läkemedelskandidat som har potential att tillgodose de stora medicinska behov som föreligger hos sepsispatienter. Recipharm har lång erfarenhet både av läkemedelsutveckling för kliniska studier och kommersiell tillverkning. Vi är övertygade om att vår expertis blir en ovärderlig tillgång i detta nya samarbete.
Anders Högdin, Ph.D., Senior Sales Director på Recipharm
Vi är oerhört nöjda över att genom detta avtal kunna knyta till oss den starka kompetens och erfarenhet som Recipharm har. Valet av samarbetspartner för att utveckla vår läkemedelskandidat är en betydande milstolpe. Vi rör oss nu med full fart framåt i utvecklingsprocessen av Apta-1 och med detta samarbete i hamn är jag övertygad om att vi kommer accelerera ytterligare.
Mikael Lindstam, VD, Aptahem