Recipharms läkemedel med erdosteine har visat positiva resultat som en del av COVID-19-behandling

Report this content

Recipharm tillkännager nu resultaten från den kliniska studien med erdosteine som kompletterande behandling för COVID-19-patienter.

Den kliniska studien omfattade 20 COVID-19-patienter med allvarliga andningsproblem. Patienterna fick sjukhusvård på en av de största vårdinrättningarna för COVID-19-patienter i Milano i Lombardiet, den region i Italien som var hårdast drabbad av SARS-CoV-2.

Studien visar att de patienter som fick erdosteine efter att ha blivit utskrivna från sjukhuset kunde tillgodogöra sig betydande förbättringar vad gäller hälsorelaterade parametrar för livskvalitet (HRQoL) samt dyspné. Studien är en av de första i sitt slag som kan påvisa ett HRQoL-mått för COVID-19-patienter.

Studien i sin helhet har nyligen publicerats i tidskriften Multidisciplinary Respiratory Medicine (Vol. 15, 2020, 713; https://mrmjournal.org/mrm/article/view/713). Studien öppnar upp för nya perspektiv på användningen av erdosteine till COVID-19-patienter. Effekten beror troligen på substansens multiplaverkningsmekanism (antioxidant, mukoaktiv, antiinflammatorisk, antibiotikaförstärkande) samt dess förmåga att öka de endogena nivåerna av glutation. Denna effekt kan ha förhindrat virusspridning i lungorna och på så sätt gett en snabbare återhämtning för de behandlade patienterna.

Erdosteine upptäcktes och utvecklades i Italien vid Recipharms anläggning i Paderno Dugnano och läkemedlet är godkänt som behandling mot akuta och kroniska lungsjukdomar, bland annat KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom).

Dr Katherine Salessi Nia, Medicinsk chef för erdosteine på Recipharm, säger: ”Vi har nu påvisat goda effekter av erdosteine när det gäller att återställa lungfunktionen också hos COVID-19-patienter. Vi planerar ytterligare studier för att undersöka om erdosteine kan göra nytta även som profylaktiskt läkemedel under pandemin”.
 

Kontaktinformation
Carl-Johan Spak, Senior VP Strategic Investments and Projects, carl-johan.spak@recipharm.com,  08 6025 313
Dr. Katherine Salessi Nia, Medical Manager, katherine.salessi@recipharm.com, +39 0295 0046 282

För media-förfrågningar, kontakta Kate Hindhaugh på ramarketing: kate@ramarketingpr.com, +44 (0)191 222 1242, ramarketingpr.com, Twitter: @ramarketingpr, Facebook: /ramarketingpr, Linkedin: /ramarketing
 

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har nära 9 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, farmaceutisk produktutveckling samt utveckling och tillverkning av medel för läkemedelsadministration. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 11 miljarder kronor per år och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm. 

För mer information besök företagets webbplats www.recipharm.com
 

About Erdosteine
Erdosteine is a thiol, discovered in Italy in the Research and Development laboratories of Edmond Pharma, which, thanks to its unique activities, is particularly effective in the treatment of respiratory diseases, such as acute bronchitis, chronic bronchitis and chronic obstructive pulmonary disease. It modulates mucus production and viscosity and increases the motility of the mucociliary transport, improving expectoration. Its clinical efficacy, combined with an excellent safety profile, is proved by more than 3.000 patients treated in 60 clinical trials and by over ten-year experience in clinical practice worldwide.

For more information about Erdosteine, please visit www.erdosteine.net

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi har nu påvisat goda effekter av erdosteine när det gäller att återställa lungfunktionen också hos COVID-19-patienter. Vi planerar ytterligare studier för att undersöka om erdosteine kan göra nytta även som profylaktiskt läkemedel under pandemin.
Dr Katherine Salessi Nia, Medicinsk chef för erdosteine på Recipharm