Recipharm ansluter till AMR Industry Alliance för att motverka antibiotikaresistens

Report this content

CDMO-företaget (Contract Development and Manufacturing Organisation) Recipharm meddelar att man ansluter till AMR Industry Alliance som en del av företagets strävan att bidra till att hitta lösningar som kan hejda ökad antibiotikaresistens (AntiMicrobial Resistance, AMR).

AMR Industry Alliance är en stor sammanslutning skapad för att erbjuda hållbara lösningar som motverkar AMR. AMR Industry Alliance, med över 100 medlemmar inom bioteknik, diagnostik, generika och läkemedelsforskning, främjar samarbete och informerar externa intressenter om nya rön inom antibiotikaresistens.

Att Recipharm ansluter till AMR Industry Alliance är det senaste steget i företagets pågående strävan att samarbeta med andra organisationer som arbetar med att motverka antibiotikaresistens.   

Erik Haeffler, VP Manufacturing Services och Head of Sustainability på Recipharm, kommenterar: ”Antibiotikaresistens är nu ett av de allvarligaste hälsohoten globalt. Recipharm tillverkar antibiotika i Sverige, Italien och Indien, det är viktigt att vi arbetar med att utveckla lösningar som kan bekämpa antibiotikaresistens. Att gå med i AMR Industry Alliance var ett naturligt steg för oss, det tar vårt arbete till nästa nivå och ger oss möjligheter att samarbeta med andra intressenter inom området.”

Förutom AMR Industry Alliance är Recipharm även engagerat i en rad andra initiativ inom AMR. Ett exempel är vårt engagemang i PLATINEA, en samarbetsplattform över flera sektorer med Uppsala Universitet i spetsen. PLATINEA har utformats för att utveckla sätt att bevara och förbättra värdet av befintliga antibiotika. Ett annat exempel är REAP-projektet (Reducing Emissions from Antibiotic Production) som sjösattes i samband med World Water Week 2019 i Stockholm, initiativtagare är Stockholm International Water Institute (SIWI).

Steve Brooks, ordförande för arbetsgruppen inom tillverkningsindustri på AMR Industry Alliance säger: ”Vi välkomnar Recipharm som ny medlem i sammanslutningen. På senare år har vi sett att många företag uppmärksammar och hanterar antibiotikaresistens och vi är mycket glada att se ett ledande CDMO-företag som Recipharm engagera sig i målen för AMR Industry Alliance, bland annat att minimera utsläppen av antibiotika från tillverkningsprocessen.”

Antibiotikaresistens tas på mycket stort allvar inom branschen. WHO, G7, G20 och många av världens ledare har uppmärksammat det växande hot som antibiotikaresistens utgör, och kräver samordnade åtgärder från alla inblandade parter för att hitta och implementera lösningar.

Erik Haeffler fortsätter: ”AMR Industry Alliance ger oss ett ramverk för att minska miljörisken inom antibiotikatillverkningen med hjälp av riskbedömningar och en lista över forskningsdrivna mål för koncentration av utsläpp.”

”Vi är övertygade om att AMR Industry Alliance bidrar till att vi kan fortsätta arbeta med experter inom antibiotikaresistens och ta steg i positiv riktning mot att utveckla potentiella lösningar.”
 

Kontaktinformation
Erik Haeffler, Vice President Manufacturing Services & Head of Sustainability, erik.haeffler@recipharm.com, 08 6025 285

För mediaförfrågningar kontakta Kate Hindhaugh på ramarketing: kate@ramarketingpr.com, + 44 (0)191 222 1242, www.ramarketingpr.com, Twitter: @ramarketingpr, Facebook: /ramarketingpr, LinkedIn: /ramarketing


Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 6 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,4 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

Taggar:

Prenumerera

Citat

Antibiotikaresistens är nu ett av de allvarligaste hälsohoten globalt. Recipharm tillverkar antibiotika i Sverige, Italien och Indien, det är viktigt att vi arbetar med att utveckla lösningar som kan bekämpa antibiotikaresistens. Att gå med i AMR Industry Alliance var ett naturligt steg för oss, det tar vårt arbete till nästa nivå och ger oss möjligheter att samarbeta med andra intressenter inom området. /.../ Vi är övertygade om att AMR Industry Alliance bidrar till att vi kan fortsätta arbeta med experter inom antibiotikaresistens och ta steg i positiv riktning mot att utveckla potentiella lösningar.
Erik Haeffler, VP Manufacturing Services och Head of Sustainability på Recipharm
Vi välkomnar Recipharm som ny medlem i sammanslutningen. På senare år har vi sett att många företag uppmärksammar och hanterar antibiotikaresistens och vi är mycket glada att se ett ledande CDMO-företag som Recipharm engagera sig i målen för AMR Industry Alliance, bland annat att minimera utsläppen av antibiotika från tillverkningsprocessen.
Steve Brooks, ordförande för arbetsgruppen inom tillverkningsindustri på AMR Industry Alliance