Recipharm arrangerar workshop under World Water Week för att uppmärksamma mottagare av International Environmental Award

På tisdag den 28 augusti delar Recipharm ut det tionde Recipharm International Environmental Award till Karen Kidd. Priset uppmuntrar och inspirerar till bästa miljöutförande och innovation inom läkemedelsindustrin eller den akademiska världen.

Karen Kidd är professor i biologi och geografi vid McMaster University i Hamilton, Ontario, Kanada. Kidds forskning har lett till en fördjupad förståelse för hur mänskliga aktiviteter påverkar akvatiska ekosystem, särskilt hur avloppsvatten och föroreningar påverkar vattenlevande organismer.

För att uppmärksamma Karen Kidds gärning arrangerar Recipharm en workshop i samarbete med Stockholm International Water Institute (SIWI) under World Water Week.

Workshopen omfattar prisceremonin för Recipharm International Environmental Award 2017 där Karen Kidd presenterar sin egen forskning och slutsatser. Dessutom ger Hanna Leckie från OECD en översikt av utvecklingen av lagstiftningen inom miljöhälsa.

De tidigare pristagarna Alistair Boxall (York University), Damia Barcelo (Catalan Institute for Water Research), Jerker Fick (Umeå universitet), Klaus Kummerer (Freiburg University) och Apoteket AB, representerad av Erik Thorsell, medverkar sedan i en paneldiskussion som belyser genomslag och inverkan från det senaste inom miljöforskning och lagstiftning. Paneldiskussionen modereras av Thomas Frostberg.

Prisutdelningen leds av Lars Backsell, styrelseordförande Recipharm AB.

Datum: Tisdag 28 augusti 2018
Tid: 16:00-18:00, följt av nätverkande
Plats: Stockholm, Folkets Hus, Cabaret 

Kontaktinformation
Lars Backsell, Styrelseordförande Recipharm AB, 08 602 52 00
Erik Haeffler, Vice President Manufacturing Services & Head of Sustainability, erik.haeffler@recipharm.com, 08 6025 285 

För mediaförfrågningar kontakta Lindsay Baldry på ramarketing: lindsay@ramarketingpr.com, +44 191 222 1242, www.ramarketingpr.com, Twitter: @ramarketingpr, Facebook: /ramarketingpr, Linkedin: /ramarketing 

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,0 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

Taggar:

Om oss

Om RecipharmRecipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 6 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,4 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings¬anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com