Recipharm förvärvar OnTarget Chemistry och utvidgar sitt utbud av prekliniska utvecklingstjänster

Report this content

Recipharm meddelar idag att företaget har slutfört förvärvet av OnTarget Chemistry i Uppsala, ett snabbt växande CRO-företag som under 2014 hade en omsättning på nästan 29 miljoner kronor inom syntes- och analystjänster för läkemedelsområdet, inklusive särskilt krävande uppdrag. 

Genom förvärvet av OnTarget Chemistry kommer Recipharm att avsevärt bredda sin kapacitet för läkemedelsutveckling. När preklinisk kemiutveckling inkluderas får Recipharm möjlighet att på ett mycket tidigare stadium delta i kundprojekt med stor potential. Dessutom kommer OnTarget Chemistrys synteskapacitet att ha stort värde för GMP-utvecklingen av API:er i Recipharms italienska dotterbolag, Edmond Pharma. Försäljningen under 2015 visar att mer 60 procent av den totala omsättningen finns utanför Sverige, med omfattande försäljning i Tyskland, Japan och Storbritannien. Verksamheten är lönsam och förvärvet förväntas påverka resultatet per aktie positivt från 2016.

Carl-Johan Spak, EVP för Development & Technology säger: ”Genom förvärvet av OnTarget Chemistry kommer vi att kunna förse både befintliga och nya kunder med högkvalitativa utvecklingstjänster. OnTarget Chemistry har en mycket kvalificerad personal, varav en stor andel har doktorsexamen, och de arbetar i ett modernt laboratorium med mycket hög standard. Förvärvet är av strategisk betydelse för Recipharm då företaget tillsammans med den befintliga utvecklingsorganisationen kommer att driva på vår tillverkningsförsäljning på lång sikt".

Fredrik Lehmann, VD för OnTarget Chemistry säger: ”Det är mycket bra för oss att gå samman med Recipharms utvecklingsorganisation. Vi anser att vi kan tillföra preklinisk kompetens och kapacitet till Recipharm och vi ser också fram emot att bidra med ett brett utbud av både lokala och internationella kunder. Detta kommer att vara en fantastisk möjlighet för oss att skapa fortsatt tillväxt inom Recipharm”.

Köpeskillingen uppgår till 15,1 miljoner SEK, varav 50% betalas kontant och resterande 50% betalas genom en apportemission av 45 838 B-aktier i Recipharm. Apportemissionen beslutades av Recipharms styrelse den 15 juni 2015 baserat på det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 7 juni 2015. Cirka 36% av de B-aktier i Recipharm som säljaren erhåller omfattas av en s.k. lock-up under två år. Resterande B-aktier kommer att vidaredistribueras av säljaren till vissa personer som tillskjutit sina aktier i OnTarget Chemistry till säljaren före transaktionens genomförande.

För mer information besök www.recipharm.com eller kontakta:
Thomas Eldered, CEO Recipharm, thomas.eldered@recipharm.com, 08 602 52 10
Carl-Johan Spak, EVP D&T, carl-johan.spak@recipharm.com, 08 602 53 13

För mediaförfrågningar, kontakta Tristan Jervis eller Alex Heeley på De Facto Communications:
E-mail: t.jervis@defacto.com eller a.heeley@defacto.com
Tel: +44 (0) 207 861 3019/3043

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni 2015 kl 13:00 CET.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 2 200 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar för närvarande omkring 400 olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 3,3 miljarder SEK och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Sverige, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Italien och Portugal med huvudkontor i Jordbro, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på NASDAQ Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida: www.recipharm.com          

Om OnTarget Chemistry
OnTarget Chemistry är ett CRO-bolag (Contract Research Organisation) som erbjuder högkvalitativa syntetiska och analytiska kemitjänster vilka utförs av en professionellt och erfaren grupp av i huvudsak PhD-kemister med bakgrund inom läkemedelsindustrin.Bolaget har huvudkontor i Sverige med marknadsaktiviteter i USA, Japan, Storbritannien, Finland, Tyskland och Frankrike och har ett USA-kontor i Chicago sedan 2013.

Mer information finns på http://www.ontargetchemistry.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Genom förvärvet av OnTarget Chemistry kommer vi att kunna förse både befintliga och nya kunder med högkvalitativa utvecklingstjänster. OnTarget Chemistry har en mycket kvalificerad personal, varav en stor andel har doktorsexamen, och de arbetar i ett modernt laboratorium med mycket hög standard. Förvärvet är avstrategisk betydelse för Recipharm då företaget tillsammans med den befintliga utvecklingsorganisationen kommer att driva på vår tillverkningsförsäljning på lång sikt.
Carl-Johan Spak
Det är mycket bra för oss att gå samman med Recipharms utvecklingsorganisation. Vi anser att vi kan tillföra preklinisk kompetens och kapacitet till Recipharm och vi ser också fram emot att bidra med ett brett utbud av både lokala och internationella kunder. Detta kommer att vara en fantastisk möjlighet för oss att skapa fortsatt tillväxt inom Recipharm
Fredrik Lehmann