Recipharm förvärvar resterande aktier i Nitin Lifesciences Ltd

Recipharm AB (publ) meddelar idag en överenskommelse om förvärv av resterande 26 procent av aktierna i Nitin Lifesciences Limited, från grundarfamiljen Sobti.

Köpeskillingen uppgår till 2 800 miljoner INR (351 miljoner kronor1) på en kontant- och skuldfri basis, varav 600 miljoner INR (75 miljoner kronor1) betalas i nyemitterade Recipharm-aktier (RECI-B). Förvärvet genomförs i två steg; kontantbetalningen sker idag och den del som betalas med Recipharm-aktier sker under första halvåret 2018.

Thomas Eldered, VD för Recipharm kommenterade: "Jag är särskilt nöjd med hur Nitin Lifesciences har utvecklats sedan bolaget införlivades i Recipharmkoncernen. Både bolagets försäljning och marginal har ökat trots den senaste makroekonomiska volatiliteten i Indien och vi förutser att denna gynnsamma utveckling fortsätter. Övertagandet ger oss möjlighet att kombinera och bättre utnyttja operativa synergier med vår övriga indiska verksamhet. Familjen Sobtis kapitalinvestering i Recipharm är av gemensamt intresse och det gläder mig att Dr Chetan Sobti och Mr Nitin Sobti inte bara kommer att fortsätta leda den nuvarande verksamheten, utan även tar ansvar för utveckling och tillväxt av Recipharms hela affär på den inhemska indiska marknaden samt på andra tillväxtmarknader”.

Sammanfattning 

  • Minoritetsandelen i Nitin Lifesciences Ltd förvärvas
  • Möjlighet till operativa synergier av Recipharms hela indiska verksamhet
  • Den verkställande ledningen i Indien lämnas oförändrad
  • Del av köpeskillingen i Recipharmaktier bidrar till gemensamma incitament
  • Förvärvet förväntas bidra positivt till Recipharms vinst per aktie (EPS) 2018 

1/ Växelkurs 1 INR = 0,1254 kronor

Kontaktinformation
Thomas Eldered, CEO, 08 602 52 10
Henrik Stenqvist, CFO, ir@recipharm.com, 08 602 52 00  

Denna information är sådan information som Recipharm AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 januari 2018 08:30.

 

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm. 

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

Taggar:

Om oss

Om RecipharmRecipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 6 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,0 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings¬anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com

Prenumerera

Citat

Jag är särskilt nöjd med hur Nitin Lifesciences har utvecklats sedan bolaget införlivades i Recipharmkoncernen. Både bolagets försäljning och marginal har ökat trots den senaste makroekonomiska volatiliteten i Indien och vi förutser att denna gynnsamma utveckling fortsätter. Övertagandet ger oss möjlighet att kombinera och bättre utnyttja operativa synergier med vår övriga indiska verksamhet. Familjen Sobtis kapitalinvestering i Recipharm är av gemensamt intresse och det gläder mig att Dr Chetan Sobti och Mr Nitin Sobti inte bara kommer att fortsätta leda den nuvarande verksamheten, utan även tar ansvar för utveckling och tillväxt av Recipharms hela affär på den inhemska indiska marknaden samt på andra tillväxtmarknader.
Thomas Eldered, VD för Recipharm