Recipharm och Altus Formulation i samarbete för att erbjuda kunder ny drug delivery-teknologi

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation), har tecknat ett licensavtal med Altus Formulation Inc., ett kanadensiskt utvecklingsföretag, för att erbjuda kunder tillgång till ny drug delivery-teknologi.

Enligt avtalet kommer Recipharms kunder erbjudas möjlighet att licensiera Altus patenterade teknologier INTELLITAB™ och FLEXITAB™.

INTELLITAB är en ny teknologi ämnad att försvåra missbruk och överdosering av opioider vid avsiktlig eller oavsiktlig manipulering av narkotikaklassade läkemedel med både omedelbar eller förlängd frisättning i kroppen. INTELLITAB-tabletter är tillverkade på ett särskilt sätt för att göra dem hårdare för att inte kunna brytas itu, krossas eller tuggas, vilket är vanliga sätt att försöka påskynda läkemedelsfrisättningen. Tabletten pulveriseras inte, istället bildas en hård gel i en rad olika lösningsmedel, vilket i sin tur förhindrar att läkemedlet kan injiceras. Hittills har teknologin framgångsrikt använts vid läkemedelsutveckling i Nordamerika.

FLEXITAB är en kommersiellt validerad teknologi för förlängd frisättning som ger alkoholresistenta tabletter efter delning. Därför kan FLEXITAB-tabletter brytas itu utan risk för dosdumpning eller förlorad kontroll av frisättningen. Teknologin möjliggör utveckling av nya och förbättrade generika-läkemedel.

"Detta samarbete är ett spännande steg för Recipharm, och avtalet gör det möjligt för oss att utveckla innovativa, kostnadseffektiva och säkra läkemedel i samarbete med våra kunder. Vi ser fram emot att arbeta med Altus för att sprida teknologin i Europa", säger Bernard Pluta, President Development Services på Recipharm.

"Vi är mycket glada över att ingå avtalet och ser fram emot att utveckla en rad nya patentskyddade och unika produkter tillsammans med Recipharm och deras kunder", säger Damon Smith, VD på Altus.

Kontaktinformation
Bernard Pluta, President Development Services, bernard.pluta@recipharm.com, +33 6 3461 7537
Damon Smith, CEO, dsmith@altusformulation.com, +1 450 433 7673

För mediaförfrågningar kontakta Lindsay Baldry på ramarketing: lindsay@ramarketingpr.com, +44 191 222 1242, www.ramarketingpr.com, Twitter: @ramarketingpr, Facebook: /ramarketingpr, Linkedin: /ramarketing

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Om Altus
Altus Formulation är ett Quebec-baserat utvecklingsföretag som använder sin patentskyddade drug delivery-teknologi för att skapa nya, differentierade och kostnadseffektiva produkter till sina partners och deras patienter. Med fokus på säkrare användningsformer inkluderar Altus teknologier även SmartCelle-teknik för intravenös eller oral administrering av låg löslighet, stora och små molekyler.

För mer information, besök www.altusformulation.com.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

Taggar:

Om oss

Om RecipharmRecipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har nära 9,000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, farmaceutisk produktutveckling samt utveckling och tillverkning av medel för läkemedelsadministration. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 11 miljarder kronor per år och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Prenumerera

Citat

Detta samarbete är ett spännande steg för Recipharm, och avtalet gör det möjligt för oss att utveckla innovativa, kostnadseffektiva och säkra läkemedel i samarbete med våra kunder. Vi ser fram emot att arbeta med Altus för att sprida teknologin i Europa.
Bernard Pluta, President Development Services på Recipharm
Vi är mycket glada över att ingå avtalet och ser fram emot att utveckla en rad nya patentskyddade och unika produkter tillsammans med Recipharm och deras kunder.
Damon Smith, VD på Altus