Hur mår Sveriges företag?

Företagen strävar efter att minska sina omkostnader utan att äventyra tillväxten, enligt Regus senaste undersökning, Business Confidence Index

De svenska företagens hoppfullhet har ökat med hela tio indexpoäng till 120 poäng sedan september enligt Regus globala Business Confidence Index. Därmed bryts den nedgående trend som registrerades mellan mars och september 2011. Andelen företag som rapporterade ökade intäkter minskade däremot något till 57 procent, jämfört med 62 procent för ett halvår sedan. Andelen företag som rapporterade vinsttillväxt (44 procent) minskade med 4 procent. Företagen inser vikten av att hålla kostnaderna nere i jakten på hållbar tillväxt och anger därför ökad försäljning via tredje part, ökat nyttjande av företagstjänster som betalas vid användning samt kortare leverantörskedja som de mest effektiva sparåtgärderna de kommande månaderna.

  • Tidigare har begränsad tillgång till kostnadseffektivt kapital (55 procent) angetts som den främsta anledningen till kris bland de svenska företagen under den ekonomiska nedgången, följt av oflexibla marginaler som betalas ut till distributörer, återförsäljare och presentatörer (51 procent).
  • Svarspersonerna angav ökad försäljning via tredje part (52 procent), ökad användning av företagstjänster som betalas vid användning (51 procent) och kortare leverantörskedja (42 procent) som de områden där företagen hade störst möjlighet att spara pengar utan att skada tillväxtutsikterna.
  • Svenska företag uppger att större kundfördelning (59 procent), förbättrad tillgång till kapital (41 procent) och flexiblare arbetsförhållanden för personalen (30 procent) är de initiativ som skulle bidra mest till att förbättra företagens framtida stabilitet och främja tillväxten.
  • Globalt är Business Confidence Index-värderingen lägre för små företag (107) än för stora företag (124).

”Efter en rejäl tillbakagång under månaderna mars till september 2011 börjar företagen nu äntligen se ljusare på framtiden igen”, säger Marcel de Vries, Sverigechef på Regus. ”Andelen företag som rapporterar ökade intäkter och vinsttillväxt har dock inte börjat öka än. Därför är det föga förvånande att företagen, för att kunna utnyttja sina tillväxtmöjligheter till max, globalt sett fortfarande strävar efter att minska sina omkostnader utan att äventyra företagets tillväxtutsikter.” 

”De svenska företagen (204st) uppger att de ser flexiblare arbetsmetoder och mer flexibla arbetsförhållanden för personalen, som ett effektivt sätt att förbättra företagets framtida stabilitet och främja tillväxten. Så länge det finns aktörer på marknaden som erbjuder flexibla arbetsplatslösningar kommer antalet företag som drar nytta av smidiga och skalbara lösningar utan tvekan att öka de kommande åren.” Avslutar Marcel de Vries. 

Presskontakt: För mer information vänligen kontakta Eric Uggla på mail, eric@bondpremea.com eller telefon +46 (0) 704 1515 25

Regus Business Confidence Index

I varje utgåva av rapporten Regus Business Tracker presenteras en uppdaterad version av Business Confidence Index. Indexet är en mätning som består av en samling positiva, långsiktiga uttalanden som kombinerar intäkter och vinster hittills i år med synen på den förväntade ekonomiska uppgången under de kommande månaderna. Syftet är att ge företagen en sammanfattning av de viktigaste punkterna i undersökningen. Jämförelsetalet angavs till 100 i den första utgåvan av Regus Business Tracker i september 2009. Sammanlagt har 16 000 företag världen över intervjuats. 

Om Regus

Regus är världens största leverantör av innovativa kontorslösningar. Regus erbjuder allt från fullt utrustade kontor till professionella mötesrum, business lounges samt videokonferensverktyg. Regus erbjuder ett nytt sätt att arbeta på, vare sig det är hemifrån eller från kontoret. Företag som Google, GlaxoSmithKline och Nokia, samt tusentals små och medelstora växande företag, drar nytta av att outsourca sina kontor och arbetsplatser till Regus. Över 1 000 000 kunder använder Regus kontor dagligen. Regus finns på totalt 1 200 platser i 550 städer och 95 länder. Detta gör det möjligt för kunder och företag att arbeta var som helst, när som helst och hur som helst. För mer information, se www.regus.se

Om oss

Regus är världens största leverantör av innovativa kontorslösningar. Regus erbjuder allt från fullt utrustade kontor till professionella mötesrum, business lounges samt videokonferensverktyg. Regus erbjuder ett nytt sätt att arbeta på, vare sig det är hemifrån eller från kontoret. Företag som Google, GlaxoSmithKline och Nokia, samt tusentals små och medelstora växande företag, drar nytta av att outsourca sina kontor och arbetsplatser till Regus. Över 1 000 000 kunder använder Regus kontor dagligen. Regus finns på totalt 1 200 platser i 550 städer och 91 länder. Detta gör det möjligt för kunder och företag att arbeta var som helst, när som helst och hur som helst. För mer information, se www.regus.se

Dokument & länkar