Australienska patentverket godkänner patent för RESP-3000

Report this content

Respiratorius meddelar att det australienska patentverket utfärdat ett Notice of Acceptance för patentansökan gällande RESP-3000-serien, som är utvecklad för att användas för kardiovaskulär diagnostik med PET-kamera. Prioritetsdatum för patentet är från december 2011, vilket innebär att patentet är i kraft till december 2031.

Substanserna i RESP-3000-serien binder specifikt till mitokondrier och eftersom hjärtmuskulaturen är rik på mitokondrier finns goda förutsättningar för kontrastrika och detaljerade PET-bilder av detta organ, vilket också bekräftats i den genomförda ”proof of concept” studien.

Markörer till PET kameror attraherar idag ett stort intresse ur ett diagnostiskt perspektiv eftersom bilderna ger en utmärkt upplösning samtidigt som stråldosen kan hållas låg. Detta har bidragit till en marknad i kraftig tillväxt med en estimerad storlek på 4 miljarder USD 2018, och en hög aktivitet i branschen.

”Ett patentgodkännande i Australien kompletterar tidigare godkännanden i USA och Israel och ger ytterligare kommersiellt värde till projektet”, säger VD Johan Drott i en kommentar.

Denna information är sådan information som Respiratorius AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2017

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

”Ett patentgodkännande i Australien kompletterar tidigare godkännanden i USA och Israel och ger ytterligare kommersiellt värde till projektet”
VD Johan Drott