Dela

Om oss

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), svår astma och cancer. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera).

Citat

De båda läkemedelskandidaterna, VAL001 och RCD405, befinner sig i olika skeden i utvecklingen och med olika framtida behov, varför vi bedömer det gynnsamt med en uppdelning. Vi bedömer också att genom en uppdelning och utdelning synliggörs värdena av de enskilda projekten på ett bättre sätt.
vd Johan Drott
Det är glädjande med en hög utnyttjandegrad av teckningsoptionerna och det visar att det finns en stark tro på Respiratorius från såväl de som utnyttjat teckningsoptioner, som Bolagets styrelse och ledning. Framöver fortsätter vi arbetet och med det nya kapitaltillskottet kommer vi närmare att inleda klinisk studie med RCD405 (RESP9000)
Respiratorius VD Johan Drott.
Ett patentgodkännande i Kanada för VAL001 passar väl med pågående exitprocessen, då Nordamerika utgör en viktig marknad för VAL001
VD Johan Drott
Med den utveckling som skett sedan vi inledde exitprocessen, framförallt de senaste månaderna, vill vi öka kapaciteten och stärka förhandlingspositionen, varför Partner International med ett etablerat varumärke och nätverk är ett naturligt val
VD Johan Drott
Vi är mycket glada att representera Respiratorius. VAL001 är ett mycket spännande genombrott inom cancerbehandling och vi förväntar oss ett betydande gensvar från industrin. De utmärkta fas I/IIa kliniska provresultaten visar den stora potentialen VAL001 har för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL).
Joanne Ball-Gautschi, VD och koncernchef på Partner International
”EMA:s rådgivning, att nästa steg är att direkt initiera en fas III-studie istället för att först genomföra en fas II-studie, innebär en avsevärd förflyttning framåt för VAL001 och en minskning av utvecklingskostnaderna.”
VD Johan Drott
Ett patentgodkännande i USA och Korea för VAL001 är ännu ett styrkebesked och med perfekt timing med tanke på den pågående exitprocessen, då USA utgör den enskilt viktigaste marknaden för VAL001. Patentgodkännandet kompletterar tidigare beviljad Orphan Drug Designation och stärker ytterligare vår marknadsposition
VD Johan Drott
Det är väldigt hedrande att artikeln accepterats efter en sådan snabb granskning vilket tyder på stort intresse för våra resultat.
Kristina Drott
Resultaten från den kliniska studien är bra och jag är fortsatt positiv till större jämförande studier.
Kristina Drott
Det nya patentgodkännandet i Europa stärker ytterligare det kommersiella värdet för RESP3000 och bekräftar att vi har en stark patentansökan
Johan Drott VD
projektet ger tillgång till ny viktig kunskap som kan leda till förbättrad diagnostik och individanpassad terapi vilket passar väl med VAL001
VD Johan Drott
Mot bakgrund av de mycket intressanta studieresultaten har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission. Med tanke på att emissionen redan är säkerställd ser jag väldigt positivt på de möjligheter som ges i form av fortsatta studier. Inte minst ser jag möjligheter i att kunna inleda kliniska studier avseende RESP1000 här i Europa, med primär målsättning att säkerställa säkerhet inför fortsatt klinisk utveckling
Johan Drott, VD
Det nya patentgodkännandet i Ryssland stärker det kommersiella värdet för RESP3000 ytterligare, säger VD Johan Drott i en kommentar
Johan Drott, VD Respiratorius
Det nya patentgodkännandet i Japan stärker ytterligare patentskyddet för RESP3000 vilket är en viktig faktor i alla förhandlingar
VD Johan Drott
Det är spännande att gå in som ägare i Respiratorius, ett bolag med flera framgångsrika utvecklingsprojekt och som nu befinner sig i en intressant fas.
Anders Månsson
”Det nya patentgodkännandet i USA stärker ytterligare patentskyddet för RESP3000 på den i särklass viktigaste marknaden”.
VD Johan Drott
”Ett patentgodkännande i Australien kompletterar tidigare godkännanden i USA och Israel och ger ytterligare kommersiellt värde till projektet”
VD Johan Drott
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera