Avtal om förhandling och försäljning av VAL001

Respiratorius har signerat ett avtal med Partner International Inc. för att slutföra exit av VAL001. Uppdraget för Partner International är att arbeta med redan identifierade kandidater samt söka ytterligare intressenter för att nå ett avtal snarast möjligt.

Sedan exitprocessen av VAL001 inleddes har den kliniska studien slutförts med goda resultat och vi har fått ytterligare patentgodkännanden som ger en stark patentsituation med godkända patent i Europa, USA, Japan och Korea. Vidare har europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) vid vetenskaplig rådgivning gjort bedömningen att VAL001 är redo för fas III och att en fas IIb inte behöver genomföras för att erhålla ett marknadsföringsgodkännande. Sammantaget innebär detta en avsevärd förflyttning av projektet under det senaste året, som sedan tidigare har en Orphan Drug Designationi både Europa och USA. 

Respiratorius gör bedömningen att exitprocessen befinner sig i ett läge där ett avtal med en internationellt välrenommerad specialist på försäljning och utlicensiering är ett naturligt nästa steg. Avtalet med Partner International Inc.innebär en betydande utvidgning av antalet intressenter där en förhandling om försäljning eller utlicensiering av VAL001 kan ske.

Partner International (PI) är ett världsledande bolag inom företags- och affärsutveckling inom Life Science med kontor i USA, Kanada, Australien och Schweiz. I över 20 år har Partner International byggt upp ett renommé att kunna accelerera transaktioner inom licensiering, partnerskap, fusioner, förvärv och avyttringar av terapeutiska områden. Partner International representerar företag av alla storlekar från start-ups till multinationella läkemedelsbolag. PI har helt nyligen genomfört ett antal licensierings- och partnerskapstransaktioner inom just onkologi och är därför väl positionerade för VAL001.

Joanne Ball-Gautschi, VD och koncernchef på Partner International, säger: "Vi är mycket glada att representera Respiratorius. VAL001 är ett mycket spännande genombrott inom cancerbehandling och vi förväntar oss ett betydande gensvar från industrin. De utmärkta fas I/IIa kliniska provresultaten visar den stora potentialen VAL001 har för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)."

”Med den utveckling som skett sedan vi inledde exitprocessen, framförallt de senaste månaderna, vill vi öka kapaciteten och stärka förhandlingspositionen, varför Partner International med ett etablerat varumärke och nätverk är ett naturligt val, säger VD Johan Drott i en kommentar.

Denna information är sådan information som Respiratorius AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2019. 

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Med den utveckling som skett sedan vi inledde exitprocessen, framförallt de senaste månaderna, vill vi öka kapaciteten och stärka förhandlingspositionen, varför Partner International med ett etablerat varumärke och nätverk är ett naturligt val
VD Johan Drott
Vi är mycket glada att representera Respiratorius. VAL001 är ett mycket spännande genombrott inom cancerbehandling och vi förväntar oss ett betydande gensvar från industrin. De utmärkta fas I/IIa kliniska provresultaten visar den stora potentialen VAL001 har för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL).
Joanne Ball-Gautschi, VD och koncernchef på Partner International