Styrelseledamot Anders Månsson förvärvar aktier i Respiratorius AB

Anders Månsson, styrelsemedlem sedan 2016 har förvärvat 21 517 aktier i Respiratorius AB. Anders Månsson hade inget tidigare innehav i Respiratorius AB.

“Det är spännande att gå in som ägare i Respiratorius, ett bolag med flera framgångsrika utvecklingsprojekt och som nu befinner sig i en intressant fas.”, säger Anders Månsson.

Denna information är sådan information som Respiratorius är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2017.

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är spännande att gå in som ägare i Respiratorius, ett bolag med flera framgångsrika utvecklingsprojekt och som nu befinner sig i en intressant fas.
Anders Månsson