Kanadas patentverk beviljar patent för VAL001

Report this content

Kanadensiska patentverket (Canadian Intellectual Property Office – CIPO) har meddelat att man avser bevilja Respiratorius patentansökan av VAL001, ”A Pharmaceutical Composition Comprising a HDAC Inhibitor and a Steroid and the Use thereof”. 

Efter att de formella avgifterna är betalda kommer patentet beviljas vilket ger Respiratorius marknadsexklusivitet i Kanada till och med 2031. Sedan tidigare är patent beviljat i Europa, USA, Japan och Korea under motsvarande förutsättningar.

Patentet gäller för en kombination av en HDAC-hämmare (Valproinsyra) och en steroid som förbehandling inför cytostatika­behandling (R-CHOP) vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL), en lymfkörtel­cancer som årligen drabbar ca 60 000 personer i USA och Europa. DLBCL är den vanligaste typen av Non-Hodgkins  lymfom som utgör 30% av de diagnostiserade patienter i EU. 

Under Q2 2018 avslutades en fas I/IIa studie av VAL001 i kombination med R-CHOP med följande resultat: 

  • Potentiell synergistisk effekt med Rituximab då VAL001 ökar nivåerna av ytproteinet CD20. 
  • Analys av den totala överlevnaden (”Overall Survival”) för 32 patienter som behandlats med VAL001 och R-CHOP visar att 1-årsöverlevnaden är 100% och 2-årsöverlevnaden är 96,8%. Jämförelsedata ur en matchad referenspopulation på 330 patienter ur det svenska lymfomregistret som behandlats med enbart R-CHOP mellan 2000-2015 ger en 1-årsöverlevnad om 89,6% och 2-årsöverlevnad om 81,7%. 

VAL001 särskiljer sig därmed väsentligt från andra behandlingar genom resultaten från fas I/IIa studien, i vilken VAL001+R-CHOP ger en mycket stor reduktion i mortalitet, >50%, att jämföra med den 20-30 procentiga reduktion av mortalitet som anses vara kliniskt relevant för onkologiläkemedel generellt.

Som tidigare kommunicerats har VAL001 erhållit Orphan Drug Designation i Europa och USA, vilket ger marknadsexklusivitet under 10 respektive 7 år från marknadsgodkännande.

”Ett patentgodkännande i Kanada för VAL001 passar väl med pågående exitprocessen, då Nordamerika utgör en viktig marknad för VAL001.” säger VD Johan Drott i en kommentar.

Denna information är sådan information som Respiratorius AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2019. 

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Ett patentgodkännande i Kanada för VAL001 passar väl med pågående exitprocessen, då Nordamerika utgör en viktig marknad för VAL001
VD Johan Drott