Vetenskaplig publikation kring kliniska studier av VAL001

Report this content

Respiratorius meddelar att den högt rankade vetenskapliga tidskriften för American Society of Hematology – Blood Advances, accepterat manuskriptet ”Valproate in Combination with Rituximab and CHOP as First Line Therapy in Diffuse Large B-cell Lymphoma (VALFRID)” för omgående publikation.

Den vetenskapliga artikeln sammanfattar genomförande och resultat från studien. 

De centrala resultaten från fas I/IIa studierna:

  • Potentiell synergistisk effekt medRituximab då VAL001 ökar nivåerna av ytproteinet CD20. 
  • Analys av den totala överlevnaden (”Overall Survival”) för 32 patienter som behandlats med VAL001 och R-CHOP visar att 1-årsöverlevnaden är 100% och 2-årsöverlevnaden är 96,8%. Jämförelsedata ur en matchad referenspopulation på 330 patienter ur det svenska lymfomregistret som behandlats med enbart R-CHOP ger en 1-årsöverlevnad om 89,6% och 2-årsöverlevnad om 81,7%. Detta visar på en statistiskt säkerställd överlevnadsfördel (p=0,034) för de patienter som behandlats med VAL001 och R-CHOP jämfört med de patienter som mellan 2000–2015 behandlats enbart med R-CHOP.

Kristina Drott, uppfinnare av VAL001 och huvudförfattare av artikeln säger i en kommentar: ”Det är väldigt hedrande att artikeln accepterats efter en sådan snabb granskning vilket tyder på stort intresse för våra resultat.” 

VAL001 är en patentskyddad, patent är beviljade i Europa och Japan, kombination av godkända och väl tolererade läkemedel och ges som förbehandling inför cytostatikabehandling (R-CHOP) vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL), den vanligaste typen av Non-Hodgkins lymfom som årligen drabbar ca 60 000 personer i US och Europa. 5-årsöverlevnaden för sjukdomen är ca 65–70%.

Fas I/IIa-studierna har genomförts vid Skånes onkologiska klinik, SUS i Lund/Malmö, Akademiska sjukhuset i Uppsala och vid Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus i Umeå. VAL001 ges som förbehandling inför kemoterapi, med tillägg av Rituximab (R-CHOP), vid behandling av diffust storcelligt B-cells lymfom. 

Denna information är sådan information som Respiratorius AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018.

Johan Drott
VD Respiratorius AB
+46 709-22 41 40
johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) is developing drug candidates with the goal to launch drugs for common diseases cancer, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and severe asthma. In addition, the project portfolio is a project for improved diagnosis of certain cardiovascular diseases.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det är väldigt hedrande att artikeln accepterats efter en sådan snabb granskning vilket tyder på stort intresse för våra resultat.
Kristina Drott