Europeiska patentverket beviljar patent för RESP3000

Respiratorius meddelar att det Europeiska patentverket (European Patent Office – EPO) har meddelat att de avser bevilja patentansökan för RESP3000-serien. Serien är specifikt utvecklad för att användas för kardiovaskulär diagnostik med PET-kamera. Det beviljade patentet är i kraft till december 2031.

Sedan tidigare är patent beviljade i USA, Japan, Israel, Australien, Sydafrika och Ryssland. Därutöver beviljades under 2017 en avdelad ansökan i USA kring specifika produktkrav för RESP3000.

Substanserna i RESP3000-serien binder specifikt till mitokondrier och eftersom hjärtmuskulaturen är rik på mitokondrier finns goda förutsättningar för kontrastrika och detaljerade PET-bilder av detta organ, vilket också bekräftats i den genomförda ”proof of concept” studien.

Markörer till PET kameror attraherar idag ett stort intresse ur ett diagnostiskt perspektiv eftersom bilderna ger en utmärkt upplösning samtidigt som stråldosen kan hållas låg. Detta har bidragit till en marknad i kraftig tillväxt och en hög aktivitet i branschen.

”Det nya patentgodkännandet i Europa stärker ytterligare det kommersiella värdet för RESP3000 och bekräftar att vi har en stark patentansökan, säger VD Johan Drott i en kommentar”.

Denna information är sådan information som Respiratorius AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018.

Johan Drott
VD Respiratorius AB
+46 709-22 41 40
johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det nya patentgodkännandet i Europa stärker ytterligare det kommersiella värdet för RESP3000 och bekräftar att vi har en stark patentansökan
Johan Drott VD