Respiratorius part i projektansökan som beviljats medel från VINNOVA

VINNOVA har inom utlysningen Utmaningsdriven Innovation steg 3 beviljat projektet ”Förbättrad cancerdiagnostik och läkemedelsutveckling” ett betydande anslag. RISE koordinerar projeketet i samarbete med Respiratorius samt 10 andra kliniska, industriella samt akademiska parter.  Målet med projektet är att utveckla ett unikt test för användning inom klinisk cancerdiagnostik, individanpassad cancerterapi samt industriell screening av cancerläkemedel.

Respiratorius och projektet VAL001 ingår som part i ansökan med läkemedelskandidaten VAL001. Projektet ”Förbättrad cancerdiagnostik och läkemedelsutveckling” löper under flera år och godkännandet omfattar en total planerad finansiering om 9 546 000 kr, som fördelas på de olika projektpartnerna som funktion av parternas bidrag i projektet.

Respiratorius VD Johan Drott säger i en kommentar att ”projektet ger tillgång till ny viktig kunskap som kan leda till förbättrad diagnostik och individanpassad terapi vilket passar väl med VAL001”.

Johan Drott
VD Respiratorius AB
+46 709-22 41 40
johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

projektet ger tillgång till ny viktig kunskap som kan leda till förbättrad diagnostik och individanpassad terapi vilket passar väl med VAL001
VD Johan Drott