Ryska patentverket godkänner patent för RESP3000

Respiratorius meddelar att det ryska patentverket (Patent Office of the Russian Federation) utfärdat ett ”Decision to Grant” gällande patentansökan för RESP3000-serien, som är utvecklad för att användas för kardiovaskulär diagnostik med PET-kamera. Det beviljade patentet är i kraft till december 2031.

Sedan tidigare är patent beviljade i USA, Japan, Israel, Australien och Sydafrika. Därutöver beviljades under mars 2017 i USA en avdelad ansökan för RESP3000 kring specifika produktkrav.

Substanserna i RESP3000-serien binder specifikt till mitokondrier och eftersom hjärtmuskulaturen är rik på mitokondrier finns goda förutsättningar för kontrastrika och detaljerade PET-bilder av detta organ, vilket också bekräftats i den genomförda ”proof of concept” studien.

Markörer till PET kameror attraherar idag ett stort intresse ur ett diagnostiskt perspektiv eftersom bilderna ger en utmärkt upplösning samtidigt som stråldosen kan hållas låg. Detta har bidragit till en marknad i kraftig tillväxt, med en estimerad storlek på 4 miljarder USD 2018, och en hög aktivitet i branschen.

”Det nya patentgodkännandet i Ryssland stärker det kommersiella värdet för RESP3000 ytterligare, säger VD Johan Drott i en kommentar”.

Denna information är sådan information som Respiratorius AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2017.

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det nya patentgodkännandet i Ryssland stärker det kommersiella värdet för RESP3000 ytterligare, säger VD Johan Drott i en kommentar
Johan Drott, VD Respiratorius