Nytt datum för årsstämma 2021

Report this content

Respiratorius meddelar att årsstämman för 2021 flyttas till 10 juni.

På grund av pandemi kommer årsstämma genomföras via förhandsröstning och för att ge extra tid för förberedelser har Respiratorius beslutat senarelägga stämman. Tidigare aviserat datum för årsstämma var 27 maj, 2021.

Respiratorius undersöker möjligheter att erbjuda aktieägare en videopresentation och tid för frågor.

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Prenumerera

Dokument & länkar