Redeye: Positiva vindar i Respiratorius

Med nya prekliniska resultat i hand, en starkare finansiell situation och en tydligare väg framåt väljer vi att räkna in RESP1000-projektet i vår värdering. Vi höjer även sannolikheten för marknadslansering för VAL001 efter positiva resultat från fas I/IIa-studien. Med anledning av förändringarna i vår modell höjer vi vårt motiverade värde, base case, med 50%.

Läs mer i analysen på: https://goo.gl/8nZ4Lz

Börja följa bolag hos Redeye för att direkt få de senaste analyserna inom Tech och Life Science.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about

Om oss

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), svår astma och cancer. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera).

Prenumerera