Respiratorius – Valberedning utsedd

Enligt den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman i Respiratorius AB den 28 maj 2019 ska valberedningen inför årsstämman 2020 bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista september. Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2020 fastställts till att bestå av följande tre ledamöter som representerar de tre största aktieägarna per den 30 september 2019:

· Christer Fåhraeus, Valberedningens ordförande, Fårö Capital AB
· Johan Drott, Valcuria Holding AB
· Hans Harvig 
 

Valberedningens uppdrag är att inför årsstämman 2020 förbereda förslag avseende val av ordförande på stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter, val av revisor samt ersättning till denne samt principer för utseende av valberedningen. 

Förslag till valberedningen

Datum för årsstämman beräknas offentliggöras under december månad.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till:

info@respiratorius.com

För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 29 februari 2020.

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Taggar:

Om oss

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), svår astma och cancer. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera).

Prenumerera

Dokument & länkar