Respiratorius offentliggör årsredovisning

Report this content

2021-01-01 — 2021-12-31

För mer information:

Johan Drott, CEO, Respiratorius AB (publ)                                  

johan.drott@respiratorius.com

+46 709 224 140

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2022 kl. 0930.

Om Respiratorius

Respiratorius AB (publ) utvecklar kandidater till nya effektiva läkemedel mot folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma, samt bättre metoder att diagnosticera hjärt- och kärlsjukdomar. Bolagets affärsidé är att utveckla kandidater till nya läkemedel baserade på patentsökta substanser, som i prekliniska studier visat överlägsna resultat jämfört med det som i dag betraktas som standardbehandling. För mera information om Respiratorius, besök respiratorius.com.

Prenumerera

Dokument & länkar