Resultat från Proof of Concept studien av RESP-3000

Utvärderingsstudien av RESP-3000, som genomförts som ett samarbete mellan Genovis AB och Respiratorius AB, har framgångsrikt slutförts med goda resultat.

RESP-3000 serien är biomarkör för PET-kameror speciellt för diagnostik av blodflöde i hjärtvävnad. Anledningen är att flödesbegränsning utgör den största risken för hjärtinfarkt.

Ursprunget till RESP-3000 är Respiratorius substansserie RESP-2000. Den togs ursprungligen fram för behandling av KOL och astma. Substanserna i serien binder specifikt till mitokondrier, som brukar kallas cellernas energialstrare. I hjärtat, som kräver mycket energi, är vävnaden rik på mitokondrier. Därmed finns det goda förutsättningar för att RESP-3000 kommer resultera i kontrastrika och detaljerade bilder.

Diagnostik med PET kameror attraherar stort intresse tack vare bildernas mycket goda upplösning samt att riskerna är låga via låg stråldos. Marknaden för biomarkörer för PET är under kraftig tillväxt och förväntas växa från drygt $390 miljoner 2010 till $4.3 miljarder 2018. Segmentet markörer för hjärta-kärl är det område som förväntas ha högst tillväxt.

Utvärderingsstudien slutfördes framgångsrikt vid Rikshospitalet i Köpenhamn och genomfördes i dedicerade biologiska modeller på mushjärta. RESP-3000 uppvisade specifik inbindning till hjärtvävnad och resulterade i bilder med hög upplösning och god kontrast. I den biologiska modell som användes kunde man tydligt urskilja flödesförträngning, som i de flesta fall är orsaken till hjärtinfarkt.

I rapporten finns följande uttalande:

Statement from experienced Nuclear Medicine Physician:

Having seen all the data, ECG gated as well as non-gated, I am impressed with the image quality. It is superior to what is seen with the routinely used clinical cardiac tracers. Not only is the left ventricle myocardium clearly visible but also the myocardium of the right ventricle is clearly shown. This is most impressive considering the size of a rat heart and would translate into impressive wall delineation in humans.

Respiratorius har rätt till samtliga resultat från utvärderingen. Bolaget är inte längre förpliktigad av någon exklusivitet gentemot Genovis AB. Följaktligen, stärkta av de mycket goda resultaten, pågår aktiviteter för att säkra den fortsatta utvecklingen av RESP-3000.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Christer Fåhraeus                                                              Johan Drott
Ordf. Respiratorius AB                                                       VD Respiratorius AB
+46 705-60 90 00                                                               +46 709-22 41 40
christer.fahraeus@respiratorius.com                                   johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar (en så kallad biomarkör för PET-kamera).

Om oss

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), svår astma och cancer. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera).

Prenumerera

Dokument & länkar